70 tập thể và 70 cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng và đề án 02-212 năm 2019

03/01/2020 - 06:49 PM
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, chiều ngày 02/01/2020, tại Hội trường Tầng III Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) và đề án 02-212 năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Tới dự Hội nghị có: đồng chí Phan Văn Vượng – Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Kim Hoàng – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội – chủ trì hội nghị; Duy Hoàng Dương – Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND Thành phố; các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội; đại diện Ban Nội chính Thành ủy, Sở Tư pháp, sở Tài chính, sở Kế hoạch – đầu tư, Thanh tra Thành phố, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã và đại diện các tập thể được khen thưởng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trình bày Dự thảo báo cáo kết quả công tác TTND, GSĐTCCĐ và thực hiện đề án 02-212 năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
Theo đó, trong năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp, các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, Ban điều hành đề án 02-212 và các nhóm nòng cốt trên địa bàn Thành phố luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp, nhiệm vụ chính trị của cơ sở, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân, kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nội bộ nhân dân; chủ động tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra và đã đạt được những kết quả quan trọng, giúp chính quyền cơ sở khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý và điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng ở địa phương.
Các Ban TTND đã thực hiện giám sát tổng số 6.393 vụ việc, phát hiện 1.390 vụ có dấu hiệu vi phạm; kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 1.378 vụ việc, được các cấp chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 1.372 vụ việc (đạt 95,21%). Các Ban GSĐTCCĐ đã tham gia giám sát 4.017 công trình, dự án; thông qua hoạt động giám sát đã phát hiện 302 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời 287 vụ vi phạm, chủ yếu về các lĩnh vực hoạt động đầu tư không đúng quy cách, sai quy định, các việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình, góp phần đầu tư phù hợp với quy hoạch được duyệt, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và có hiệu quả cao, kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 5.699 m2 đất và 58 triệu đồng. Ngoài ra các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ còn phối hợp giám sát trên các lĩnh vực: trật tự xây dựng: 4.002 vụ việc; về quản lý, sử dụng đất đai: 1.376 vụ việc; về thực hiện dân chủ ở cơ sở: 2.101 vụ việc và 571 vụ việc ở các lĩnh vực khác. Các Ban điều hành đề án 02-212, các nhóm nòng cốt, câu lạc bộ pháp luật đã hoạt động tích cực và có hiệu quả trong công tác vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm bắt kịp thời dư luận nhân dân, phản ánh tới các cấp có thẩm quyền. Trong năm 2019 đã tuyên truyền được: 27.584 cuộc, trong đó: thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở 11.543 cuộc; các Ban điều hành đề án và các nhóm nòng cốt trực tiếp tuyên truyền: 7.616 cuộc, thông qua lồng ghép tại các hội nghị, các lớp tập huấn ở khu dân cư của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội: 6.431 cuộc; thông qua các hình thức khác: 1.994 cuộc; số lượt người được tuyên truyền: 1.686.835 lượt người.
Các đơn vị tập thể được khen thưởng tại hội nghị
Nhìn chung, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, Ban điều hành đề án 02-212 và các nhóm nòng cốt đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc của đời sống xã hội, những dự án có ánh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân, nhất là những dự án chính trang đo thị, xây dựng nông thôn mới, những văn bản quy phạm pháp luật, những chính sách mới được Nhà nước, Thành phố và địa phương ban hành...; qua đó tạo được lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương.
Với những kết quả nổi bật đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã biểu dương, khen thưởng 70 tập thể và 70 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác TTND, GSĐTCCĐ và thực hiện đề án 02-212 năm 2019.
Đồng chí Phan Văn Vượng – Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, UBTW MTTQ Việt Nam
phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Vượng – Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động của các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, Ban điều hành đề án 02-212 trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2020, các Ban TTND cần tập trung giám sát việc thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, giám sát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giám sát việc thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của UBND và Chủ tịch UBND; Việc thành lập Ban GSĐTCCĐ theo Nghị định số 84 cần được thực hiện theo quy định, mặt khác cần tiếp tục kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 84 để phù hợp với thực tế...
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ghi nhận những kết quả mà các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ và Ban điều hành đề án 02-212 đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong năm 2020, Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ cần chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động giám sát ngay từ đầu năm, lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm, có ảnh hưởng, tác động trực tiếp tới địa bàn dân cư, tránh dàn trải. Hoạt động giám sát của Ban TTND cần tập trung vào những lĩnh vực cụ thể như giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở..., các Ban GSĐTCCĐ cần tập trung giám sát các công trình, dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn, nhất là các dự án trong chương trình xây dựng nông thôn mới, các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị... góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai. Tiếp tục có những kiến nghị, đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, chế độ chính sách để hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, hoạt động hòa giải, tuyên truyền giáo dục pháp luật được hiêu quả hơn./.
                                                                    Từ Ngọc Lâm
                                                                                      

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018