9.654 đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hoài Đức được Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phỗ hỗ trợ

01/10/2021 - 10:58 AM
Hơn 4,8 tỷ đồng là số tiền Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố hỗ trợ 9.654 đối tượng khó khăn của huyện Hoài Đức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố.
Xã An Khánh chi trả hỗ trợ cho các đối tượng
Các đối tượng được hỗ trợ gồm người lao động bị dừng việc làm, mất việc làm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, Công điện số 18, Công điện số 19 và Chỉ thị số 20 của UBND thành phố Hà Nội đang gặp khó khăn nhưng không đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo các quyết định, nghị quyết của Thành phố; sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ trên địa bàn; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.
Ngay sau khi nhận được tiền hỗ trợ từ Mặt trận Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện chi trả ngay cho các đối tượng được thụ hưởng. Đến ngày 28/9, công tác chi trả cơ bản hoàn thành, nhận được hỗ trợ vào thời điểm khó khăn này giúp cho người dân tin tưởng vào những chính sách của Thành phố, yên tâm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020