90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(3/2/1930-3/2/2020): Tự hào Đảng vinh quang!

19/01/2020 - 02:52 PM
Tự hào Đảng vinh quang!
         90 năm kể từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vì sự phồn vinh của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đúng như kim chỉ nam cho hành động, Đảng ta luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Thật tự hào Đảng vinh quang!
Mốc son chói lọi trong lịch sử
         Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đất nước ta chìm đắm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến. Các phong trào diễn ra sôi nổi, rộng khắp với khí thế mạnh mẽ, nhưng cuối cùng đều không thành công. Mấu chốt là vì thiếu một đường lối đúng.
         Trong bối cảnh ấy, năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với tình cảm yêu nước cháy bỏng đã rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Sau nhiều năm bôn ba, vượt qua nhiều gian nan, thử thách, Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người với sự quả quyết: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". 
         Ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của Người, các tổ chức cộng sản lúc đó được hợp nhất lấy tên chung là Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt  do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Sự kiện lịch sử trọng đại này trở thành mốc son quan trọng đánh dấu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng nước ta. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đây là sự phát triển tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào Việt Nam.
         90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, con đường đi lên của cách mạng nước ta có lúc quanh co, phức tạp. Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm. Nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ. Chính vì vậy, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới với những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
         Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua là chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Để có được những thành quả vĩ đại đó, Đảng và nhân dân Việt Nam đã phải đổ bao xương máu, gánh chịu biết bao hy sinh. Chỉ riêng cuộc "khủng bố trắng" của thực dân Pháp trong những năm 1931-1932, hàng vạn cán bộ, đảng viên và những người yêu nước bị giam cầm, tù đày, giết hại; nhiều đồng chí lãnh đạo xuất sắc của Đảng bị sát hại. Trong các nhà tù khét tiếng của địch như Côn Đảo, Sơn La, Hoả Lò, Lao Bảo, Phú Quốc,... kẻ thù đã giam cầm, tra tấn, giết hại dã man hàng vạn người cộng sản. Chỉ tính riêng ở nhà tù Côn Đảo, 793 đồng chí đã hy sinh. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã có gần 160.000 đảng viên hy sinh...
         Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: Chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Tự hào về Đảng quang vinh, nỗ lực gương mẫu, đi đầu
         Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Trung ương Đảng và Bác Hồ luôn dành cho Hà Nội những tình cảm quý mến, lòng tin yêu đặc biệt, đồng thời kỳ vọng to lớn về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Người từng nhắn nhủ: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”. Không chỉ vậy, các đồng chí lãnh đạo Trung ương qua các thời kỳ khi làm việc với Hà Nội đều quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng vào Thủ đô Hà Nội.
         Thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa đó, cán bộ và nhân dân Hà Nội đã không ngừng nỗ lực gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Từ khi ra đời ngày 17-3-1930, 15 kỳ đại hội của Đảng bộ Hà Nội, cùng với các kỳ đại hội của Đảng bộ các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, Hà Sơn Bình và Hà Tây (cũ) là những mốc lịch sử quan trọng ghi dấu bước trưởng thành to lớn về công tác xây dựng Đảng, phong trào cách mạng của Đảng. Đảng bộ Hà Nội đã khẳng định được vị trí, vai trò và luôn có những đóng góp xứng đáng trong hành trình 90 năm qua cùng Đảng, dân tộc.
         Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi Tổng khởi nghĩa của Hà Nội đã trở thành điểm tựa tinh thần cho đồng bào cả nước vùng lên “Lấy sức ta mà giải phóng cho ta”. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai, cuộc chiến 60 ngày đêm “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” ở Thủ đô Hà Nội đã góp phần quan trọng vừa bảo toàn lực lượng, vừa củng cố niềm tin cho đồng bào cả nước, để 9 năm sau, đất nước ca khúc khải hoàn với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, giải phóng Thủ đô. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Thủ đô Hà Nội đã minh chứng cho thế giới biết được sức mạnh lương tri và phẩm giá của dân tộc Việt Nam, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” - buộc đế quốc Mỹ ký Hiệp định Paris rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam nước ta, góp phần quan trọng và Đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước.
         Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Hà Nội cũng luôn đi đầu, là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo của cả nước. Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 11 năm Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan”, đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội tiếp tục phát huy cao độ truyền thống tự hào đó, không chỉ duy trì vững chắc thế phát triển đi lên, mà bằng tư duy đổi mới, cán bộ và nhân dân Thủ đô còn khơi nguồn tiềm năng, tạo thế và lực phát triển mới.
         Đảng bộ thành phố Hà Nội với số lượng hơn 44 vạn đảng viên, hơn 2.700 tổ chức cơ sở đảng, hơn 18.000 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, nhân dân Thủ đô đã chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, thử thách, tập trung thực hiện các chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, giành được những kết quả toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực.
         Đến nay, trong số 13 chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, thành phố đã có 3 chỉ tiêu về đích trước 2 năm; các chỉ tiêu còn lại có thể được hoàn thành trong năm 2020. Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,1% về dân số, nhưng Hà Nội đóng góp tới hơn 16% GDP và hơn 19% về thu ngân sách cả nước; xứng đáng giữ vị trí đầu tàu và là động lực phát triển của Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
 
*
*   *
         Trong suốt 90 năm qua, thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang.
         Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là dịp cùng ôn lại những trang sử hào hùng của Đảng và dân tộc để thêm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và nhân dân anh hùng, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, quân và dân cùng chung sức, chung lòng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nước Việt Nam mến yêu ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong mước.
         Linh Vũ
Các tin tức khác

Mãi tự hào và sắt son tin yêu

21/01/2020 - 2.201 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018