Bắc Từ Liêm tập huấn: Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và công đồng dân cư năm 2018.

27/11/2018 - 09:05 AM
Sáng ngày 19/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư năm 2018”. Dự hội nghị có các đồng chí: Vương Văn Thân - Quận uỷ viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Công an quận; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường và đại diện các Ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn.

Đồng chí Lê Xuân Chiển - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Xuân Chiển - UVTT, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và công đồng dân cư”. Trung tá Nguyễn Bình Ngọc - Phó Trưởng Công an quận thông tin về tình hình tội phạm trên địa bàn TP và quận Bắc Từ Liêm; một số mô hình hiệu quả trong phòng chống tội phạm; những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; các biện pháp phòng ngừa tội phạm; vai trò của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và công  đồng dân cư.
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã quán triệt, phổ biến nội dung trọng tâm của Kế hoạch thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và công đồng dân cư” đến năm 2020 trên địa bàn quận. Theo kế hoạch, các nội dung, giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện: Tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác phòng, chống tội phạm tại gia đình và cộng đồng dân cư; vận động Nhân dân tham gia cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội thông qua việc phối hợp tuyên truyền, vận động xóa bỏ rào cản, kỳ thị, xa lánh người phạm tội; rà soát, lập danh sách đối tượng cần cảm hóa, giáo dục, phân công trách nhiệm cho các hội, đoàn thể ở khu dân cư có biện pháp giúp đỡ; xây dựng và duy trì có hiệu quả hoạt động các mô hình như: Tổ tự quản, đội xung kích phòng,chống tội phạm, Dòng họ bình yên…
Qua công tác tập huấn, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nắm rõ nội dung của kế hoạch thực hiện Đề án; hướng tới mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia phòng, chống tội phạm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về an ninh trật tự, đặc biệt là trong việc cảm hóa, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, ngăn chặn phát sinh tội phạm, hạn chế tình trạng tái phạm đối với những đối tượng hoàn lương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.
Minh Vịnh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019