Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Hà Đông tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2020

04/02/2020 - 05:38 PM
Ngày 04/02/2020, Ban chỉ đạo Cuộc vận động (BCĐ CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Hà Đông xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch năm 2020.
Năm 2019, BCĐ CVĐ quận tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” lồng ghép với chương trình công tác MTTQ theo tháng, quý, năm. Đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền, các phòng chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả sản phẩm, hàng hóa Việt Nam sản xuất. Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, không đảm bảo chất lượng, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa trên địa bàn quận. Phối hợp tổ chức nhiều Hôi chợ bán hàng Việt Nam, các chương trình khuyến mại, giảm giá đưa hàng Việt Nam đến tay người tiêu dùng.
Việc triển khai cuộc vận động trên địa bàn quận trong năm 2019 đã góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng đối với hàng hóa có chất lượng do trong nước sản xuất. Mặt khác, góp phần thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, bảo đảm sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của đất nước và của quận.
Phát huy kết quả đạt được, BCĐ CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, đó là:  Bám  sát chương trình công tác năm của UBND- Ủy ban MTTQ, động viên cán bộ, công nhân viên chức, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết và đồng thuận, tích cực hưởng ứng CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp với UBND cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phòng chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; phối hợp với các tổ chức, các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức hội chợ và các chương trình khuyến mại, giảm giá đưa hàng Việt Nam đến tay người tiêu dùng. Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn đề cao trách nhiệm với người tiêu dùng, nâng cao chất lượng sản xuất các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước phát triển. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà sản xuất theo quy định; đồng thời cổ vũ, động viên và tôn vinh các doanh nghiệp, nhà sản xuất có sản phẩm hàng hoá, dịch vụ chất lượng cao được người tiêu dùng yêu thích.
BCĐ CVĐ từ quận đến cơ sở, các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo bám sát kế hoạch của quận và đặc thù của từng địa phương, đơn vị để chọn việc, xây dựng kế hoạch cụ thể; chủ động, tập trung đẩy mạnh việc triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả tại các đơn vị, địa phương.
BCĐ CVĐ quận yêu cầu các đơn vị thành viên của quận và các phường xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 của cơ quan, đơn vị mình và những nhiệm vụ được phân công. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động định kỳ theo các quý (I,II,III) và báo cáo năm 2020, thời điểm nộp báo cáo trước ngày 10 tháng cuối quý và ngày 25/11/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận./.
 
Ủy ban MTTQ quận Hà Đông 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019