Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Mê Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018.

28/01/2019 - 03:45 PM
Chiều ngày 22/01/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, BCĐ công tác tôn giáo huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Tân - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Lê Sỹ Cường - UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.
Năm 2018, về công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể từ huyện tới cơ sở tiếp tục coi trọng và làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở; quan tâm chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân về QCDC đã có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện ủy, Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở huyện đã làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của TW, Thành ủy và thực hiện QCDC ở cơ sở; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện đã tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế, quy ước thực hiện dân chủ cơ sở. Công tác kiểm tra của Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở huyện đối với các loại hình cơ sở được quan tâm thực hiện tốt; công tác tập huấn nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc.
Về công tác tôn giáoUBND huyện đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo các hoạt động tôn giáo diễn ra theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, đúng quy định của pháp luật. Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định. Các cơ sở thờ tự, các giới tu hành và nhân dân ở các xã, thị trấn theo các tín ngưỡng tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cùng toàn dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo, hăng hái tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện ở địa phương. Hoạt động tôn giáo của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện diễn ra tuân thủ quy định của pháp luật.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong tôn giáo và thực hiện QCDC ở cơ sở. Về nhiệm vụ trong năm 2019, đối với BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung các văn bản của Trung ương, Thành phố, Huyện ủy về thực hiện QCDC ở cơ sở; chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra gắn với thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phươngtăng cường sự phối hợp giữa Ban chỉ đạo thực hiện QCDC với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo nội dung các Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218/QĐ-TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
Đ/c Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đối với BCĐ công tác tôn giáo đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về tôn giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của tôn giáo; đặc biệt là cần có các giải pháp nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn và chủ động giải quyết kịp thời những phát sinh từ cơ sở.
                                                                         Lê Đình Khoát

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018