Ban Dân vận Thành ủy làm việc với huyện Quốc Oai

09/04/2019 - 08:58 PM
Chiều ngày 9/4, Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Thành ủy do đồng chí Nguyễn Lan Hương- UVTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Quốc Oai về kết quả 15 năm thực hiện NQ số 24- NQ/TW khóa IX về công tác dân tộc.

     Tiếp đoàn, có các đồng chí: Nguyễn Đạt Thuyên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Tiến Quý – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Lê Thu Hà – UVTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Nguyễn Đức Phương- Phó Chủ tịch Thường Trực UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo một số phòng, ban của huyện, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội huyện và đồng chí bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, đại biểu người có uy tín 2 xã Đông Xuân, Phú Mãn.

              Trên địa bàn huyện có 2 xã có đồng bào dân tộc thiểu số, phần đông là dân tộc Mường; với 1443 hộ gia đình, 7157 nhân khẩu, chiếm 3,97% dân số toàn huyện. Đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung chủ yếu ở 2 xã miền núi Đông Xuân và Phú Mãn. Những năm qua, công tác dân tộc luôn được huyện quan tâm. Huyện ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 07-CTr/HU để thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Thông tri số 04 về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quốc Oai". Việc thể chế, cụ thể hóa Nghị quyết thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể thiết thực nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc miền núi trong huyện.

        Từ khi Quốc Oai được sát nhập về Thủ đô, tình hình kinh tế - xã hội đồng bào đã có nhiều thay đổi tích cực, đời sống của nhân dân được nâng lên. 100% số xã có đường ô-tô đến các thôn, bản và đều có điện lưới quốc gia; 95% đường thôn xóm được bê tông hóa, kiên cố hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người/năm, tăng 8 lần so với năm 2003, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,46%. Khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc, các vùng giảm dần. Công tác văn hóa giáo dục, y tế được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, cưới, lễ hội được nâng lên. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hoá được các bản làng hưởng ứng tích cực. 15/15 thôn thuộc 2 xã miền núi có nhà văn hóa và được công nhận danh hiệu văn hóa. An ninh - quốc phòng ở vùng dân tộc và miền núi được giữ vững. Hệ thống chính trị cơ sở được giữ vững, bảo đảm ổn định; người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc phát huy tốt vai trò trong việc vận động đồng bào thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Năm 2016 cả 2/2 xã miền núi của huyện được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
              Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo huyện khẳng định Nghị quyết 24- NQ/TW là chủ trương, chính sách đúng đắn của Ðảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc. Huyện đã nghiêm túc triển khai, thực hiện nhất quán chính sách dân tộc, bình đẳng, đoàn kết, tượng trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển và làm thay đổi căn bản đời sống của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, chính quyền các cấp.
 
 

Đồng chí Nguyễn Lan Hương- UVTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu tại hội nghị
 
          Phát biểu tại hội nghị , đồng chí Nguyễn Lan Hương- UVTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đánh giá cao huyện đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết 24-NQ/TW của Trung ương và triển khai hiệu quả góp phần tạo sự đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân cùng cả hệ thống chính trị, cải thiện, nâng cao và thay đổi đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới huyện tiếp tục quán triệt Nghị quyết 24-NQ/TW trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và nhân dân. Quan tâm hơn nữa đến công tác dân tộc trên địa bàn, công tác quản lý đất đai, đất rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng đồng bào dân tộc; đồng thời huyện cần thu hút mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng nông thôn để khớp nối với khu vực trung tâm huyện và các vùng lân cận. Chăm lo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; gìn giữ, duy trì, bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện./.
 
Đỗ Thị Huyền – MTTQ huyện Quốc Oai
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”