Ban đoàn kết Công giáo huyện triển khai chương trình công tác năm 2019, ký kết giao ước thi đua xây dựng xứ họ đạo tiên tiến

09/03/2019 - 09:56 AM
Ngày 8/3, Ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) huyện Hoài Đức vừa tổ chức triển khai công tác năm 2019, phát động và ký giao ước thi đua xây dựng xứ họ đạo tiên tiến. Dự hội nghị có: Bà Bà Đỗ Thị Thái - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ĐKCG TP; ông Nguyễn Văn Bằng- Phó trưởng ban Dân vận huyện; ông Nguyễn Viết Ngữ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Bà Đỗ Thị Thái – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ĐKCG TP Hà Nội công bố quyết định kiện toàn Ban ĐKCG huyện
Năm 2018, Ban ĐKCG huyện đã chủ động, phối hợp với các ban, ngành ở địa phương tuyên tuyền, vận động và tổ chức nhiều hoạt động thi đua kính chúa yêu nước trong đồng bào Công giáo, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, phát hiện, xây dựng và nhân rộng mô hình, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, ban đoàn kết Công giáo huyện đã phát động thi đua năm 2019 với 8 nội dung cụ thể.
Đại diện các xứ, họ đạo ký giao ước thi đua
Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện phong trào xây dựng xứ họ đạo tiên tiến gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; duy trì và tiếp tục triển khai xây dựng mô hình về xây dựng xứ họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; mô hình họ giáo tự quản về an ninh trật tự… Cùng với hưởng ứng chương trình thi đua năm 2019, đại diện 34 xứ, họ đạo đã nghiên cứu và ký kết giao ước thi đua xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến với 4 tiêu chí và 19 nội dung cụ thể.
Phát biểu tại hội nghị, đại diện Ủy ban ĐKCG TP và Ban Dân vận huyện mong muốn Ban ĐKCG huyện, các tránh chương, chùm trưởng các xứ họ đạo phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể huyện, chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua để đạt được các tiêu chí của xứ họ đạo tiên tiến./.
Kim Liên

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018