Ban đoàn kết Công giáo quận Ba Đình triển khai chương trình công tác, ký kết giao ước thi đua năm 2020

21/02/2020 - 10:27 AM
Ngày 21/02/2020, Ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020, ký giao ước thi đua giữa các tổ ĐKCG trên địa bàn quận.
Dự hội nghị có: Tiến sỹ Vũ Huy Thông – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ĐKCG TP Hà Nội; Đỗ Thị Duy Nhiên – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí lãnh đạo Công an quận, Ban Dân vận Quận ủy, phòng Nội vụ quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường và gần 100 bà con giáo dân đang sinh sống trên địa bàn quận.

Năm 2020 là năm giữa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” khóa VII nhiệm kỳ 2017-2022. Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo quận, Ban ĐKCG quận xây dựng kế hoạch công tác thi đua năm 2020, đồng thời phát động phong trào thi đua trong năm với một số nội dung: Tập trung vào tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động tập hợp đồng bào Công giáo phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và bồi dưỡng công tác chuyên môn cho Ban ĐKCG, Tổ ĐKCG. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Nhà nước và MTTQ các cấp phát động, gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” do Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Hà Nội phát động với 4 nội dung thi đua phù hợp với đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào; Thường xuyên củng cố tổ chức kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động của Ban ĐKCG, Tổ ĐKCG phù hợp với đặc điểm tình hình của các Xứ, Họ trên địa bàn, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng với Nhà nước, MTTQ các cấp và các Ban ngành, chức năng liên quan.
Phát biểu ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị chương trình kế hoạch hoạt động của năm 2020, Tiến sỹ Vũ Huy Thông – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ĐKCG TP Hà Nội đồng tình với các nội dung thi đua do Ban ĐKCG quận đã đề ra; mong muốn Ban ĐKCG quận cần tích cực, chủ động hơn nữa trong các hoạt động, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận để thực hiện nhiệm vụ đề ra, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, động viên bà con giáo dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa, xứng đáng “Người Công giáo tốt là một người công dân tốt”.
 
                                                                             Cao Quế Hương
 
 

Các tin tức khác

Mừng Lễ phục sinh năm 2020

10/04/2020 - 166 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018