Ban đoàn kết Công giáo quận Thanh Xuân tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo năm 2018; triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2019

01/02/2019 - 06:11 PM
Chiều ngày 29/01/2019, Ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) quận Thanh Xuân tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2019. Dự hội nghị có: Ông Phạm Huy Thông – Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG TP Hà Nội; ông  Khổng Minh Thảo - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; ông Dương Đức Khoa – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; ông Phạm Ngọc Kỳ - Trưởng ban ĐKCG quận; các ông, bà đại diện các tổ ĐKCG 11 phường cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2018.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Nha Cao – Phó Trưởng ban ĐKCG quận báo cáo kết quả công tác năm 2018 trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo quận và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, Ban ĐKCG quận và Tổ đoàn kết các phường đã nghiêm túc quán triệt và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của quận. Duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong bà con giáo dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng Tôn giáo từ đó tạo sự đồng thuận trong đồng bào Công giáo góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết trong đồng bào Công giáo.
Tiếp đó, Ban ĐKCG quận đã biểu dương khen thưởng cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.
 
Đồng chí Dương Đức Khoa – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trao thưởng có các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Cũng tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Kỳ- Trưởng ban ĐKCG quận đã phát động thi đua năm 2019 trong đồng bào Công giáo với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm công tác được giao nhằm góp một phần nhỏ vào sự ổn định và phát triển của quận năm 2019. 11 Tổ Đoàn kết Công giáo đã ký giao ước thi đua với 8 nội dung trọng tâm năm 2019.
 
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân chứng kiến ký kết giao ước thi đua.
Phát biểu tại hội nghị, ông Khổng Minh Thảo – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Ban Đkcg quận đạt được, đặc biệt là các hoạt động hiệu quả, nổi bật như: Đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban ĐKCG quận và các Tổ ĐKCG phường; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”’ gắn với phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt”, cuộc vận động quỹ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực tham gia các hoạt động vì người nghèo và vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018.... Đồng thời, đề nghị Ban ĐKCG quận tiếp tục phát huy trong năm 2019.
MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019