Ban Đoàn kết Công giáo thị xã Sơn Tây học tập, trao đổi kinh nghiệm về mô hình tự quản đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong đồng bào Công giáo

06/09/2018 - 11:15 AM

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, trong 02 ngày 31/8 và 02/9/2018, Ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) thị xã Sơn Tây đã tổ chức đi thực tế, học tập, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng xứ, họ đạo tự quản đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Nhà thờ chính tòa Phát Diệm - huyện Kim Sơn và một số khu xứ, họ đạo tại tỉnh Ninh Bình. Đoàn công tác có các ông, bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã; ủy viên Ban ĐKCG Thị xã.

Sơ hướng dẫn giới thiệu với đoàn công tác về những nét đặc sắc của nhà thờ Phát Diệm

Đây là một chuyến thực tế, học tập ý nghĩa và hiệu quả. Thông qua chuyến đi, Ban ĐKCG Thị xã đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, từ đó từng bước nhân rộng trên địa bàn Thị xã. Trong thời gian tới, Ban ĐKCG Thị xã tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chương trình phối hợp hành động của Mặt trận Tổ quốc các cấp; kế hoạch của Ban ĐKCG Thị xã về xây dựng các xứ, họ đạo tự quản đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội đồng thời thực hiện tốt phong trào thi đua “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa, yêu nước”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; vận động giáo dân chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên Nhân dân, các hộ gia đình Công giáo cùng nhau đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa và hộ gia đình an toàn về an ninh trật tự.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác

Lễ khai hội chùa Thầy năm 2019

09/04/2019 - 680 lượt xem
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”