Ban đoàn kết Công giáo thị xã Sơn Tây ký kết giao ước thi đua năm 2019

27/02/2019 - 02:22 PM
Sáng ngày 26/02/2019, Ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) thị xã Sơn Tây triển khai chương trình công tác và phát động thi đua năm 2019. Dự hội nghị có: Bà Đỗ Thị Thái - Ủy viên Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Kết – UVTT, Trưởng cụm thi đua số 2 Ủy ban ĐKCG TP Hà Nội; ông Hà Việt Phong – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Ban Dân vận Thị ủy; Phòng Nội vụ; Công an thị xã; Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Sơn Tây, Sơn Lộc và Trưởng, phó ban hành giáo các họ đạo.

Các họ giáo ký giao ước thi đua năm 2019
Tại hội nghị, ông Bùi Bá Thắng – Trưởng Ban ĐKCG thị xã đã triển khai kế hoạch vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” và thông qua chương trình công tác; kế hoạch, tiêu chí thi đua năm 2019; đồng thời phát động, đăng ký, triển khai các phong trào thi đua tới các giáo xứ, giáo họ với các nội dung chính như: Đoàn kết tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống, xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu; đoàn kết chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo;  tuyên truyền vận động tham gia thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dân sống “Tốt đời đẹp đạo” gắn với xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”. Đẩy mạnh phong trào thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động khác do MTTQ và giáo xứ phát động.
Phát biểu ti hi ngh, Đỗ Thị Thái - Ủy viên Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG TP Hà Nội đề ngh Ban ĐKCG thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ủy ban ĐKCG TP Hà Nội giao đồng thời phi hp thc hin tt các chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Vit Nam thị xã Sơn Tây; chung sc đồng lòng tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, hoàn thành toàn din các ch tiêu thi đua, góp phn cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019, xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp./.
MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác

Mừng Lễ phục sinh năm 2020

10/04/2020 - 166 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018