Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thanh tra Nhân dân (TTND) và Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) năm 2020

18/01/2021 - 04:24 PM
Sáng ngày 14/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra Nhân dân (TTND) và Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) năm 2020. Ông Chu Tuấn Anh - QUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận chủ trì hội nghị.
Tham dự còn có các Ông(Bà) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận; đại diện lãnh đạo phòng Quản lý đô thị , Ban quản lý Dự án Đầu tư  - xây dựng, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị Quận; Chủ tịch MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban TTND, GSĐTCCĐ 21 phường trên địa bàn Quận.
Toàn cảnh hội nghị
  Hoạt động Thanh tra nhân dân được MTTQ xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác giám sát ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức thành viên đã tập trung vào một số lĩnh vực hoạt động như: Giám sát việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Nghị quyết, quyết định của các cấp chính quyền, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên, cải cách hành chính, các chính sách giải phóng mặt bằng, Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở…  Năm 2020, Hoạt động của Ban TTND được đẩy mạnh, các Ban TTND đã thực hiện giám sát tổng số 74 vụ việc, phát hiện 8 vụ có dấu hiệu vi phạm; kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền: 8 vụ việc; được các cấp chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 7 vụ việc (đạt 87,5%); phối hợp với Tổ hoà giải tham gia hoà giải thành 65/ 78 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân (đạt 83,3%). Các Ban GSĐTCCĐ đã tham gia giám sát 70 công trình, dự án, đã phát hiện 3 vụ vi phạm, kiến nghị xử lý kịp thời 3 vụ vi phạm; Phối hợp giám sát các lĩnh vực khác 110 vụ trong đó: Quản lý trật tự xây dựng 67 vụ; Thực hiện dân chủ ở cơ sở là 21; quản lý đất đai là 7 vụ, lĩnh vực khác 15 vụ;
Tại Hội nghị đã có 2 ý kiến tham luận đóng góp vào nâng cao hiệu quả trọng tâm công tác TTND, GSĐTCCĐ năm 2021.
 Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm công tác TTND và GSĐTCCĐ năm 2021, Ông Chu Tuấn Anh nhấn mạnh: Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ các phường tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát có kế hoạch giám sát cụ thể, chi tiết trên các lĩnh vực, chú trọng công tác giám sát các loại quỹ do nhân dân đóng góp, việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, việc thực hiện quy chế dân chủ, các công trình có vốn đầu tư của nhà nước và nhân dân đóng góp, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng...
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng thưởng 02 tập thể và 02 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa khen thưởng 03 tập thế và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác TTND, GSĐTCCĐ năm 2020./.
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa 
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019