Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân phối hợp với UBND quận tổ chức đoàn khảo sát sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho 22 hộ gia đình người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn quận năm 2019.

05/07/2019 - 06:18 PM
Thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2019 và hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019)  để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và những người có công với cách mạng, từ ngày 25/6 đến 28/6/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân phối hợp với UBND quận tổ chức đoàn khảo sát sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho 22 hộ gia đình người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn quận năm 2019.
ông Bùi Văn Điều – Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Qua khảo sát, 22 hộ gia đình chính sách đều đảm bảo điều kiện là hộ gia đình người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận; là gia đình đang sinh soóng trong căn hộ thuộc sở hữu hợp pháp của mình nhưng bị xuống cấp, hư hỏng không đảm bảo điều kiện sống cần phải sửa chữa, cải tạo. Sau khảo sát, ngày 03/7/2019, Hội đồng thẩm định đã thống nhất danh sách 22 hộ được sửa chữa nhà năm 2019; thống nhất thông qua các hạng mục sửa chữa và kinh phí dự toán sửa chữa với số tiền là 1.099.816.000đ.
Trong những năm qua, công tác hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở góp phần nâng cao điều kiện sống cho Người có công với cách mạng luôn được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Nhân dân trên địa bàn quận quan tâm thực hiện. Đây cũng là một trong các hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đối với việc thực hiện chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng. Để công tác hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho Người có công với cách mạng đạt hiệu quả cao nhất, trong thời gian tới, quận tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện, kết hợp giữa Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Đồng thời, UBND quận tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chính sách cho Người có công với cách mạng, việc hỗ trợ đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng trên cơ sở quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước./.
Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019