Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng

31/10/2018 - 02:53 PM
Sáng ngày 31/10/2018, đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MNTTQ Việt Nam thành phố dẫn đầu toàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng. Dự và tiếp đoàn có các đồng chí: Lê Văn Thìn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Thượng Mỗ và Trưởng ban công tác Mặt trận thôn An Sơn 1, xã Thượng Mỗ (đợn vị làm điểm về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam của huyện).
Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông tri số 09-TT/HU ngày 11/5/2019 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành kế hoạch về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn; kế hoạch tuyên truyền và kế hoạch tổ chức đợi thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản của Ban Bí thư, Thành ủy, Huyện ủy và các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp cho đội ngũ cán bộ MTTQ các xã, thị trấn, Trưởng ban công tác Mặt trận. Tổ chức tập huấn về công tác Đại hội cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Trưởng các ban công tác MTTQ thôn, phố, cụm dân cư và Hội nghị họp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thống nhất số lượng đại biểu, cơ cấu Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIX; đóng góp vào dự thảo lần thứ nhất báo cáo Đại hội huyện và xây dựng phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện.
Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thường Mỗ, đến nay đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội điểm. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; phát động các phong trào thi đua, hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận đăng ký đảm nhận các mô hình, công trình, phần việc chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Báo cáo chính trị, các văn bản phục vụ Đại hội được chuẩn bị đầy đủ; đặc biệt là nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ, Ban Thường trực và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ xã đã được Đảng ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phê duyệt và thống nhất.
Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố ghi nhận những cố gắng mà Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Mỗ triển khai thực hiện, các nội dung bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng chí nhấn mạnh và chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Về báo cáo chính trị cần đầu tư thời gian nghiên cứu, gắn việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam các cấp với nhiệm vụ chính trị của địa phương; báo cáo cần cô đọng, dễ hiểu và có số liệu minh họa để thể hiện rõ nhất hình ảnh của huyện Đan Phượng, thể hiện rõ kết quả hoạt động vai trò, vị thế của MTTQ trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Về công tác nhân sự, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cần chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy rà soát đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn để tham mưu với Thường trực Huyện ủy chỉ đạo giải quyết những vướng mắc; đồng thời phối hợp chuẩn bị tốt nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024.
                                                         Hữu Mạnh – MTTQ huyện Đan Phượng

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”