Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín

30/10/2018 - 09:08 AM
Sáng ngày 25/10/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị Đại MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín và chỉ đạo Đại hội điểm xã Tự Nhiên. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội;  Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư xã Tự Nhiên.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam huyện và công tác chuẩn bị Đại hội điểm xã Tự Nhiên. Theo báo cáo, đến nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thành lập 4 tiểu ban chuẩn bị Đại hội; hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, Chương trình Đại hội gửi các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các xã, thị trấn góp ý bổ sung; Quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện cho các xã, thị trấn; làm quy trình nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Đến nay 18 xã đã hoàn thành kiện toàn Ban công tác Mặt trận, 12 xã đã hoàn thành xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và chuẩn bị xong quy trình công tác nhân sự. Các xã, thị trấn chủ động báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy duyệt báo cáo chính trị, Đề án nhân sự. Xã Tự Nhiên đã hoàn thành việc chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị gửi Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các Ban công tác Mặt trận tham gia đóng góp ý kiến; hoàn thiện các văn bản phục vụ Đại hội; hoàn thiện đề án nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam xã trình Đảng ủy duyệt; phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã cho các Ban công tác Mặt trận; Hướng dẫn tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Ban công tác Mặt trận, cử đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam xã, xây dựng kịch bản điều hành Đại hội. Thời gian Đại hội điểm vào ngày 22/11/2018. Sau Đại hội điểm có 15 xã đăng ký Đại hội trong năm 2018; 16 xã hoàn thành Đại hội trong quý I/2019.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, xác định Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, là quá trình nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân và cả hệ thống chính trị về Mặt trận dân tộc thống nhất, về đường lối chiến lược của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò của MTTQ Việt Nam ở các cấp. Công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp đã được triển khai đến Ban công tác Mặt trận và các tầng lớp Nhân dân.
Đồng chí Bùi Anh Tuấn phát biểu kết luận tại hội nghị
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiến hành nhiều hình thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống Đài truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn về các văn bản của Đại hội và hoạt động của MTTQ cùng cấp; kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, như vận động quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ làm nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở, tặng quà cho người nghèo, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, bảo vệ môi trường, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, nơi công sở... Các điểm tổ chức Đại hội đều bố trí loa đài phát thanh, treo băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội.
Đến nay, nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã được xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu, trong đó chú trọng thành phần cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban thực sự có chất lượng; Ban Thường trực cấp huyện có 4 đồng chí, cấp xã có từ 3 đến 5 đồng chí, trong đó hầu hết Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã là cấp ủy đảm nhiệm; cấp ủy đều cử đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội ghi nhận và biểu dương Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín và xã Tự Nhiên đã có nhiều cố gắng trong công tác chuẩn bị Đại hội. Đồng thời nhấn mạnh tiếp thu ý kiến góp ý của tổ công tác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và xã Tự Nhiên kịp thời bổ sung, chỉnh sửa báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ trước và các văn bản phục vụ Đại hội. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Đảng, của Mặt trận cấp trên, chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp về nội dung của Đại hội và công tác chuẩn bị nhân sự; tổ chức tốt Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Tự Nhiên để rút kinh nghiệm tổ chức đại trà. Báo cáo chính trị trình Đại hội cần đánh giá đúng tình hình khối Đại đoàn kết toàn dân, những việc làm được, chưa làm được. Chương trình hành động nhiệm kỳ tới cần có chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện. Công tác nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp cần tích cực chuẩn bị, phối hợp với các ban ngành, các tổ chức thành viên đảm bảo tỷ lệ Ủy viên Ủy ban người ngoài Đảng từ 25 đến 30%; Tham mưu cấp ủy phân công đồng chí Thường vụ cấp ủy để đại hội hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam. Chủ động công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để Đại hội MTTQ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức về phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam. Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu dân cư cần chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, đảm bảo các nội dung hướng dẫn. Phân công cán bộ kiểm tra các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội cần tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương.                
                       Lê Đức Anh – MTTQ huyện Thường Tín  

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”