Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

03/04/2019 - 08:33 AM
* Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Ban Thường trực
 
Bà: Nguyễn Lan Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 

Ông: Bùi Anh Tuấn- Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 

Ông: Nguyễn Anh Tuấn- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 

Ông Dương Cao Thanh- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 

Bà: Nguyễn Thị Kim Dung- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 

Bà: Nguyễn Thị Tuyến- Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nôi, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 
Bà: Trần Thị Phương Hoa- Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 

Ông: Vũ Hoan- Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học- Kỹ thuật thành phố Hà nội, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Ông: Nguyễn Văn Chức- Uỷ viên Ban Thường trực, Trưởng ban Dân chủ- Pháp luật
 

Ông: Lê Xuân Chiển- Uỷ viên Ban Thường trực, Trưởng ban Phong trào
 

Ông: Nguyễn Thanh Hải- Uỷ viên Ban Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại
 

Ông: Nguyễn Hữu Trung Thành- Uỷ viên Ban Thường trực, Trưởng ban Tổ chức
 

Ông: Phạm Ngọc Quỳnh- Uỷ viên Ban Thường trực, Chánh Văn phòng
 
* Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 – 2019
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
Cán bộ chuyên trách cơ quan Uỷ ban MTTQ Thành phố
 1.  
B. Nguyễn Lan Hương Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Bùi Anh Tuấn Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Anh Tuấn Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Dương Cao Thanh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
B. Nguyễn Thị Kim Dung Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Văn Chức UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Hữu Trung Thành UVTT, Trưởng Ban Tổ chức Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Lê Xuân Chiển UVTT, Trưởng Ban Phong trào Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Thanh Hải UVTT, Trưởng Ban Tuyên giáo và Đối ngoại Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Phạm Ngọc Quỳnh UVTT, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Phạm Hoàng Long Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Đại diện các tổ chức thành viên
 1.  
B. Ngô Thị Thanh Hằng
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội
 1.  
B. Nguyễn Thị Tuyến Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố,  Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội
 1.  
B.  Trần Thị  Phương Hoa Thành ủy viên, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Lê Trọng Khuê Thành uỷ viên, Chủ tịch hội Nông dân thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Văn Nghinh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội
 
 1.  
Ô. Nguyễn Ngọc Việt Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội
 1.  
B. Chu Hồng Minh Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên thành phố Hà Nội
 1.  
  Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Cấn Việt Anh Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Vũ Hoan Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT thành phố Hà Nội
 1.  
B. Đỗ Thị Hảo Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Thế Kết Chính uỷ Bộ tư lệnh Thủ đô
 1.  
B. Nguyễn Thị Nguyệt Hường Chủ tịch Hiệp hội Công thương thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Trung Thành Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội
 1.  
HT. Thích Bảo Nghiêm
(Đặng Minh Châu)
Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
Linh mục
Dương Phú Oanh
Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội
 1.  
B. Vũ Thị Thu Hồng Chi Hội thánh Tin lành thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Lê Xuân Mai Trưởng Ban cai quản Thánh thất Cao đài Thủ đô
 1.  
Ô. Tô Quang Phán Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Hồng Tuyến Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Văn Chiến Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Sỹ Trường Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Khắc Hiền Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Quốc Bình Phó Chủ tịch Thường trực Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Hồng Xiêm Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội
 1.  
B. Bùi Thị Hiệp Phó Chủ tịch Thường trực Hội Y học thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Gia Thọ Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Vũ Mạnh Hải Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Lê Trung Quyết Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Phan Tiến Bình Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội
 1.  
B. Trần Thị Minh Phương Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Đăng Quảng Chủ tịch Hội Từ thiện tấm lòng vàng thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Trương Tùng Uỷ viên Ban chủ nhiệm CLB Thăng Long
 1.  
B. Nguyễn Thị Ngọc Minh Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Đỗ Quang Hiển Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Trần Anh Vương Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ  thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Tạ Văn Bình Phó Chủ tịch Hội Châm cứu thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Vân Đình Phó Chủ tịch Hiệp hội Dược học thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Đỗ Quốc Phong Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Trần Đình Huỳnh Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu giáo chức thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Sỹ Thuý Chủ tịch Hội Da cam/dioxin thành phố Hà Nội
 1.  
B. Dương Thị Vân Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Bùi Sinh Quyền Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội
 1.  
B. Hà Thị Thu Thanh Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Thành phố (HNEW), TGĐ công ty TNHH DELOITTE kiểm toán và tư vấn tài chính
 1.  
B. Nguyễn Thị Ngọc Thanh Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình thành phố Hà Nội
 1.  
B. Phan Thanh Lệ Hằng Chủ tịch Hội Truyền thông thành phố Hà Nội
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam  các quận, huyện, thị xã
 1.  
Ô. Tống Học Nghĩa Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình
 1.  
Ô. Lê Hồng Phú Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm 
 1.  
Ô. Đỗ Trọng Nam Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa
 1.  
Ô. Lâm Anh Tuấn Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng
 1.  
Ô. Trần Quang Đạo Quận uỷ viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ
 1.  
Ô. Khổng Minh Thảo Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân
 1.  
B. Nguyễn Thị Thanh Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy
 1.  
Ô. Nguyễn Anh Cường Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai
 1.  
Ô. Trần Sơn Hải Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông
 1.  
Ô. Ngô Mạnh Điềm Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên
 1.  
Ô. Trần Thanh Hải Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm
 1.  
Ô. Vương Văn Thân Quận uỷ viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận BắcTừ Liêm
 1.  
Ô.  Nguyễn Huy Chương Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì
 1.  
Ô. Nguyễn Tiến Quý Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai
 1.  
  Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh  Oai
 1.  
Ô. Vũ Xuân Hùng Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ
 1.  
Ô. Phùng Huy Hiền Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì
 1.  
Ô. Đặng Văn Hội Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng
 1.  
B. Nguyễn Thị Kim Dung Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm
 1.  
Ô. Tô Văn Sáng Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ
 1.  
Ô. Đỗ Ngọc Bích Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh
 1.  
Ô. Vương Nguyên Minh Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn
 1.  
Ô. Trần Hữu Thước Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên
 1.  
Ô. Nguyễn Thế Hạ Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức
 1.  
B. Đỗ Thị Bích Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất
 1.  
Ô. Hoàng Văn Tân Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh
 1.  
Ô. Nguyễn Văn Tiến Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam  huyện Thường Tín
 1.  
Ô. Cao Mạnh Đồng Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hoà
 1.  
Ô. Trịnh Xuân Hương Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức
 1.  
Ô. Hà Việt Phong Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây
Đại diện các tổ chức kinh tế
 1.  
Ô. Bùi Ngọc Huyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên -Vinaxuki
 1.  
B. Phạm Thị Ngọc Chi Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần  SX DV-TM sản phẩm da LADODA
 1.  
B. Nguyễn Thị  Thu Hiền Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc ban thương hiệu - Marketing, Tổng công ty thương mại Hà Nội
 1.  
Ô. Ngô Sỹ Quang Tổng giám đốc Công ty TNHH sơn Kova
 1.  
Ô. Nguyễn Xuân Thắng Giám đốc Công ty TNHH mỹ nghệ Thăng Long
 1.  
Ô. Trần Văn Độ Nghệ nhân ưu tú làng gốm sứ Bát Tràng-Xóm 3 Bát Tràng, HN
 1.  
Ô. Nguyễn Văn Trung Nghệ nhân mây tre đan, Giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục mây tre đan Phú Vinh
 1.  
B. Vũ Thị Phi Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ chợ Đồng Xuân
Các cá nhân tiêu biểu
 1.  
Ô. Nguyễn Khánh Toàn Tổ Trưởng chuyên môn Tổ giáo dục thể chất và quốc phòng- Trường THPT Chu Văn An
 1.  
B. Lê Thuỳ Dung Giáo viên Trường THCS Trưng Vương
 1.  
B. Lê Thị Thu Hà Bác sỹ sản phụ khoa – Khoa khám dịch vụ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
 1.  
 B. Nguyễn Thị Mai Hương Bác sỹ khoa tiêu hóa Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội
 1.  
Ô. Tăng Thanh Sơn NSUT, Giám đốc trung tâm nghệ thuật Phương Đông
 1.  
Ô. Trần Quỵ Anh hùng lao động,  nguyên giám đốc bệnh viện Bạch Mai,  Bác sỹ-giảng viên cao cấp trường Đại học y Hà Nội
 1.  
B. Nguyễn Thị Thanh Ngân Hội viên  Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hà Nội
 1.  
B. Đinh Thị Phu Chi hội Trưởng Chi hội phụ nữ thôn Cửa Khâu, xã Đông Xuân, Quốc Oai
 1.  
Ô. Nguyễn Thanh Sơn Đại biểu dân tộc Mường, cán bộ thôn Đồng Sổ, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất
 1.  
B. Nguyễn Thị Chanh Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Cổ Rùa xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai
 1.  
B. Dương Thị Thanh Làm ruộng, cộng tác viên dân số thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì
 1.  
B. Trần Ngân Hoa Đại biểu người Hoa, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Lan
(Phan Thị Lan)
Trưởng Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
Hoà thượng Thích Thanh Chính (Nguyễn Văn Quỳnh) Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Chiếu Tạng (Đào Thiện Trí) Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
HT. Thích Thanh Nhã
(Đỗ Văn Mâu)
Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Khoa
( Nguyễn Thị Chắt)
Ủy viên Thường trực, Phó trưởng Ban kinh tế tài chính, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội
 1.  
B. Trần Thị Bích Phó Chủ tịch Hội đồng tinh thần địa phương đạo Baha’i
 1.  
Ô. Lê Thành Minh Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo quận Tây Hồ
 1.  
Ô. Doãn Văn Thành Phó Ban Đoàn kết Công giáo huyện Phúc Thọ
 1.  
Ô. Phan Văn  Bốn UV BCH Chi hội liên lạc với người Việt Nam ở Lào – Thái Lan, Phân hội trưởng Phân hội thị xã Sơn Tây
Chuyên gia các lĩnh vực liên quan 
 1.  
Ô. Lê Kim Việt Giảng viên cao cấp, Viện xây dựng Đảng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 1.  
B. Lê Thị Hương Trưởng khoa nhà nước và pháp luật Học viện Hành chính quốc gia
 1.  
Ô. Ngô Hữu Thảo Nguyên viện phó Viện nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 1.  
B. Bùi Thị Phương Liên Phó trưởng khoa Nhà nước- Pháp luật Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội
 1.  
Ô.  Nguyễn Viết Chức Nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên của Quốc hội
 1.  
Ô. Bạch Quốc Ninh Nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Phạm Chiến Khu Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương
 1.  
Ô. Nguyễn Thế Hùng Nguyên Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
 1.  
B. Lương Tú Quyên Phó trưởng khoa Quy hoạch đô thị nông thôn – Đại học Kiến trúc Hà Nội
 1.  
Ô. Nguyễn Văn Đỉnh Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Trường ĐH xây dựng Hà Nội
 1.  
B. Nguyễn Thanh Huyền Chuyên viên phòng Quy hoạch kiến trúc 2, Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Lê Văn Lan Nghiên cứu viên cao cấp – Viện Sử học
 1.  
Ô. Vũ Đình Thuỵ Chủ nhiệm khoa Du lịch - Trường Đại học Đông Đô
 1.  
Ô. Nguyễn Bá Sướng Nguyên Giám đốc Trung tâm Cây trồng thành phố Hà Nội
 1.  
B. Nguyễn Thị Hoa Nguyên Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật thành phố Hà Nội
 1.  
B. Nguyễn Phương Nam Trưởng Văn phòng Luật sư số 10
 1.  
Ô. Vũ Tất Thắng Giảng viên cao học quản trị kinh doanh, Việt kiều Nhật Bản
 1.  
Ô. Đỗ Đức Bình Giảng viên cao cấp Viện thương mại và kinh tế quốc tế Trường ĐH Kinh tế quốc dân
 1.  
Ô. Nguyễn Đình Dương Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội
 1.  
Ô. Phạm Văn Cự Giảng viên chính- Khoa địa lý-Trường Đại học Khoa học tự nhiên-Hà Nội
 1.  
B. Nguyễn Thanh Huyền Phó trưởng bộ môn Luật, Phó Chủ tịch công đoàn Trường ĐH lao động xã hội
 1.  
B. Trần Minh Trang Nguyên Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 1.  
Ô. Trần Thiết Sơn Trưởng khoa phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Xanh Pôn
 1.  
Ô. Lê Gia Ánh Nguyên trưởng phòng tổng hợp, Thanh tra thành phố Hà Nội
 
* Các Ban và Văn phòng cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 
1. Ban Tổ chức
 

2. Ban Phong trào
 

3. Ban Dân chủ- Pháp luật
 

4. Ban Tuyên giáo và Đối ngoại
 

5. Ban Dân tộc và Tôn giáo
 

6. Văn phòng
 

DANH MỤC GIỚI THIỆU
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019