CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
BIỂU DƯƠNG PHONG TRÀO THI ĐUA NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT THỦ ĐÔ
Hà Nội, 15/10/2015

Kỷ niệm 61 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2015), sáng 2/10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2010 - 2015 với sự tham gia của 1.232 đại biểu, đại diện cho hàng vạn công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang Thủ đô. Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng 5 năm (2010 - 2015), đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn tiếp theo (2016 - 2020). Đồng thời biểu dương, tôn vinh những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực mới, khí thế thi đua mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trong thời gian tới.

 

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua -Khen thưởng (TĐKT) TW; Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng TĐKT TP Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đào Văn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP...

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng TĐKT TP Hà Nội khẳng định: Phong trào thi đua yêu nước tại Hà Nội 5 năm qua đã diễn ra trên quy mô rộng lớn, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thiết thực và hiệu quả. Từ kết quả của phong trào thi đua yêu nước, nhiều mô hình hay, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã xuất hiện. Lãnh đạo TP luôn đặt phong trào thi đua yêu nước vừa là giải pháp, vừa là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của Thủ đô. Công tác TĐKT của TP đã thực sự có những bước đổi mới cả về chất và lượng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Là một trong những địa phương luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua (2011 - 2015), Hà Nội đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp về công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu. Chỉ đạo đổi mới công tác TĐKT theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, việc khó của TP. Công tác khen thưởng đã tập trung theo hướng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến; quan tâm khen thưởng đối với các tập thể nhỏ, cá nhân người lao động trực tiếp...

Đối tượng khen thưởng được mở rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân ở các lĩnh vực hoạt động. Bên cạnh những tấm gương điển hình là các nhà khoa học, nhà giáo, kỹ sư, công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, văn nghệ sỹ, các doanh nhân, còn có cả giáo dân, tăng ni, phật tử, người khuyết tật, lao động tự do...

Có thể nói, phong trào thi đua của Hà Nội 5 năm qua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần hoàn thành tốt ba mục tiêu lớn là: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; hoàn thành và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV đề ra. Thủ đô Hà Nội đã phát huy tốt vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Trong 5 năm (2010 - 2015), TP Hà Nội được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 876 tập thể và 925 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 8 cá nhân; 103 lượt đơn vị xuất sắc dẫn đầu các ngành TP được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 1.834 lượt đơn vị xuất sắc được UBND TP tặng Cờ thi đua trong dịp tổng kết hàng năm; 11.588 lượt tập thể, 18.652 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND TP (trong đó cán bộ cơ sở và người lao động trực tiếp là 17.772 cá nhân, chiếm 95,2%). 309 cá nhân được TP tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp TP.

Nhận thức rõ trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, công tác TĐKT vừa là nhân tố, vừa là động lực của sự phát triển; từ thực tiễn phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở TP 5 năm qua, giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội chủ trương tiếp tục đổi mới toàn diện về công tác TĐKT nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI và Luật TĐKT; tạo ra động lực mạnh mẽ để thúc đẩy việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị của TP; đồng thời chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Thủ đô.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng nêu cao ý chí, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội 5 năm (2016 - 2020), xứng đáng với truyền thống Thủ đô Văn hiến, Anh hùng, Thành phố vì hoà bình.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT TW vui mừng nhận thấy trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa. Công tác TĐKT đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa bàn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ và Hội đồng TĐKT TW, đồng chí nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng mà TP Hà Nội đã đạt được trong 5 năm qua; đồng thời đề nghị: Với vị trí Thủ đô của cả nước, Hà Nội cần phấn đấu luôn giữ vững vị trí “đầu tàu” về môi trường kinh doanh và phục vụ nhân dân; là nơi có nền hành chính tốt nhất, là môi trường kinh doanh tốt nhất của đất nước. Bên cạnh đó, với bề dày về văn hóa, với năng lực khoa học công nghệ và kinh nghiệm, sáng tạo, TP cần phát triển nhanh và nhiều hơn nữa những sản phẩm mang thương hiệu của Thủ đô. Đó là sản phẩm kết tinh văn hóa, kết tinh kinh tế tri thức của Thủ đô Hà Nội, để những sản phẩm này đóng góp ngày càng cao hơn vào tỷ trọng kinh tế của TP. Cùng với đó, giám sát, động viên, khuyến khích sự trưởng thành, sáng tạo không ngừng của thế hệ trẻ TP, trong học tập, lao động, kinh tế, trong khoa học, sáng tạo. Quan tâm đánh giá sự hài lòng của cả người dân. Coi sự hài lòng của người dân là biểu hiện, là thước đo kết quả lãnh đạo của TP.

Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng TĐKT TP đã trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2015 cho 10 cá nhân.

Hòa Bình


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 362
Hôm qua: 39,051
Tất cả: 26,825,505