Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo quận Hoàng Mai tổng kết công tác Phật sự năm 2018

22/12/2018 - 09:35 AM
Sáng 20/12/2018, tại Chùa Khuyến Lương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo quận Hoàng Mai đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018, triển khai phương hướng hoạt động năm 2019.
Dự hội nghị có: Ông Chử Đức Ngọc – QUV,  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; bà Đào Minh Chi – Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; bà Nguyễn Thị Nhài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện các phòng, ban trong quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường; Ban Trị sự Phật giáo quận, các vị Chư tôn Đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, Đại đức Thích An Hưng – Phó Ban Trị sự Phật giáo quận báo cáo kết quả công tác phật sự năm 2018 và phương hướng công tác phật sự năm 2019. Trong năm 2018, hoạt động công tác Phật sự trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cao đó là: Sinh hoạt của Tăng ni trên địa bàn Quận vẫn được duy trì và phát triển tốt, tổ chức ổn định. Thực hiện lời Phật dạy “An cư tỷ khiêu chi yếu vụ” để trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội, giữ gìn quy củ thiền gia, tu trì tam vô lậu học, lợi lạc quần sinh là một trong những mặt sinh hoạt trọng tâm của Giáo hội. Công tác giáo dục Tăng, Ni luôn được Ban trị sự Phật giáo quận quan tâm, đây là trách nhiệm đào tạo Tăng tài, người xuất gia không những chăm lo phẩm hạnh đạo đức mà còn phải bồi dưỡng về trí tuệ. Các vị Tăng ni sinh đều tinh tiến nỗ lực học tập, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, giữ gìn uy nghi phẩm hạnh. Nhằm đưa giáo Pháp của Đức Phật đến quảng đại quần chúng nhân dân và hoằng dương chính Pháp lợi lạc quần sinh là bổn phận của người đệ tử Phật. Căn cứ vào kế hoạch công tác năm 2018, Tăng ni các chùa đã thường xuyên tổ chức các buổi thuyết giảng, các khóa tu tập theo giáo lý Đạo Phật. Các sinh hoạt tín ngưỡng - Tôn giáo diễn ra, Tăng, Ni trụ trì các cơ sở tự viện đã hướng dẫn nhân dân Phật tử sinh hoạt tín ngưỡng - tôn giáo lành mạnh đúng chính Pháp. Tổ chức các lễ hội Phật giáo truyền thống trang nghiêm, long trọng tạo được nét đẹp tâm linh đậm chất đạo Phật trong lòng du khách và Phật tử tham dự. Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong đó có văn hoá Phật giáo, được các Tăng ni ở các tự viện trong Quận đã luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với các di tích lịch sử, thường xuyên kiểm tra và trùng tu tôn tạo những hạng mục công trình xuống cấp làm cho cảnh chùa khang trang, sạch đẹp hơn, được đảm bảo trang nghiêm khuôn viên nơi thờ tự. Thăm hỏi và tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, trợ giúp các cụ già cô đơn, những người tàn tật, nhận đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc ở vùng sâu , vùng xa, đồng bào miền trung, lũ lụt....với tổng số tiền từ thiện của Ban trị sự cũng như các chùa trong toàn quận là: 1.059.000 đồng. Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Chùa tinh tiến”,“toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Phát huy truyền thống  phụng sự đạo lý và dân tộc với phương châm “Phật Pháp bất ly thế gian Pháp”.
Năm 2018, Ban Trị sự phật giáo quận đã đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khen thưởng 21 chùa có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng chùa tinh tiến.
Phát biểu tại hội nghị, ông Chử Đức Ngọc – QUV,  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận biểu dương các kết quả công tác Phật sự năm 2018 với những kết quả tốt đẹp đã đạt được, ngoài ra ông cũng đề nghị Ban Trị sự Phật giáo quận tiếp tục vận động Tăng, Ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức trang nghiêm trọng thể các ngày lễ lớn trong năm và các khóa tu thuyết giảng, tích cực tham gia lao động sản xuất, tu bổ chùa chiền, đẩy mạnh các phong trào từ thiện nhân đạo. Tiếp tục thi đua xây dựng chùa Tinh tiến; phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc ở địa phương nâng cao uy tín của Phật giáo, tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường góp phần xây dựng quận phát triển bền vững.
MTTQ quận Hoàng Mai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”