Thanh Trì triển khai kế hoạch ủng hộ quỹ "Vì Biển, đảo Việt Nam"
25/01/2019 - 1.736 lượt xem
Chiều ngày 23/01/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã triển khai kế hoạch hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát động đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Trì
Chi tiết
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018