Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4, chức sắc chức việc tôn giáo năm 2019

12/09/2019 - 06:21 PM
Ngày 10/9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 cho các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn quận. Dự khai mạc lớp có: Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn Sở Nội Vụ, Bộ Tư lệnh Thủ đô; ông Trịnh Quốc Thư – Giảng viên khoa lịch sử nghệ thuật quân sự học viện chính trị Bộ quốc phòng; bà Nguyễn Thị Bảo Khánh – Phó ban Tôn giáo TP; ông Ngô Tiến Dũng - UVTV, Trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận; ông Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND quận; ông Vương Văn Thân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan quận và các vị chức sắc, chức việc tôn giáo các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.
Khai mạc lớp học, đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh:  Trong chương trình lớp học lần này, các học viên sẽ được cung cấp những kiến thức quan trọng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đây là những nội dung, vấn đề có tính thực tiễn cao liên quan đến đời sống xã hội và hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Do vậy, đề nghị các học viên phát huy ý thức, trách nhiệm, tham gia học tập đầy đủ các nội dung, thực hiện các quy định của lớp học để từ đó vận dụng vào tình hình thực tiễn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận.
Bà Nguyễn Thị Bảo Khánh – Phó ban Tôn giáo TP phát biểu tại hội nghị
Tại lớp học, các học viên đã được nghe các giảng viên đến từ Ban Tôn giáo TP; Học viện chính trị - Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và chuyên đề Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới…
Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 nhằm giúp cho các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư hiểu sâu sắc và nhận thức đúng đắn về quan điểm, chính sách tự do tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, từ đó xác định trách nhiệm, uy tín của mình trong việc phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động tín đồ và Nhân dân thực hiện nghiêm túc các chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở.
Minh Vịnh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019