Các đồng chí lãnh đạo huyện Gia Lâm chúc mừng ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

17/11/2020 - 05:28 PM
Chiều ngày 17/11, các đồng chí: Nguyễn Tiến Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện  đã đến tặng hoa, chúc mừng cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, đồng chí Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp nhân ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp  trong huyện đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh tại địa phương. Đồng chí mong muốn thời gian tới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần phát huy hơn nữa vai trò tập hợp quần chúng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực sự là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của huyện.
Thay mặt đội ngũ làm công tác Mặt trận từ huyện tới cơ sở, đồng chí Hoàng Anh Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cảm ơn sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và khẳng định MTTQ các cấp trong huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của MTTQ Việt Nam, không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân.
Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020