Cầu nối ý Đảng với lòng dân

18/11/2020 - 07:53 AM
Một trong những nhiệm vụ được Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra là: "Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, hoạt động của các hội quần chúng thành phố, phát huy quyền làm chủ của nhân dân Thủ đô". Qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng là cầu nối ý Đảng với lòng dân.
Theo HNM
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019