Chương Mỹ: 100% xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024

29/03/2019 - 07:32 PM
Qua 5 tháng triển khai, tính đến ngày 27/3, 32/32 (100%) xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2019 – 2024, sau Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Đồng Phú nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra vào tháng 10/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024. Với chủ đề Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới và Hiệu quả”, Đại hội MTTQ Việt Nam các xã thị trấn đã tiến hành đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2019 - 2024; kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018...Đặc biệt, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là hiệp thương thống nhất cử Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 – 2024 và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ khóa XVIII.
Tiết mục văn nghệ tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Đồng Phú nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn được chuẩn bị chu đáo, diễn ra theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng tiêu chuẩn về nhân sự và đảm bảo tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực. Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam huyện đang tập trung chuẩn bị các bước phục vụ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2019 – 2024, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2019.
Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân nhằm củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, cũng là quá trình củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
                                                                                                  Hoài Lưu

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 3.425 lượt xem

Mặt trận là Dân

20/09/2019 - 4.494 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018