Chương Mỹ: tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

14/06/2016 - 05:36 PM

Chiều 10/6, Ủy ban bầu cử huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện.

Dự hội nghị có các đồng chí: đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Lê Trọng Khuê - TUV, Bí thư Huyện ủy; Tạ Quang Được - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; Đinh Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; đại diện HĐND; UBND, Ủy ban MTTQ huyện; Ủy ban bầu cử huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn.


Đồng chí Lê Trọng Khuê - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện trao giấy khen cho các tập thể

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nam - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện. Qua đó cho thấy, huyện Chương Mỹ đã tổ chức quán triệt nghiêm túc và chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn huyện đạt những kết quả cao. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp trong không khí dân chủ, cởi mở, an toàn, đúng luật, tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các bước, các quy trình, các công việc cuộc bầu cử của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn huyện được tập trung cao độ với tinh thần  trách nhiệm cao, sâu sát, quyết liệt. Công tác tuyên truyền, trang trí được tiến hành chu đáo, đạt kết quả tích cực tạo khí thế phấn khởi và ngày  bầu cử 22/5 thực sự là ngày hội của toàn dân.  Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho cuộc bầu cử được quan tâm và chuẩn bị tích cực, hiệu quả, tiết kiệm. Việc tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng kiểm phiếu, tổng hợp kết quả bầu cử cho Tổ trưởng, tổ phó, thư ký và thành viên các Tổ bầu cử được tiến hành bài bản, kỹ lưỡng.  An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo, không xảy ra vụ việc phức tạp trong ngày bỏ phiếu. Công tác tổng hợp kết quả bầu cử của các tổ bầu cử, các đơn vị bầu cử, đặc biệt là tiểu ban tổng hợp bầu cử của huyện có nhiều cố gắng, đảm bảo nhanh chóng, chính xác. Kết quả: Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn huyện, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,38%. Đối với bầu cử đại biểu HĐND Thành phố trên địa bàn huyện, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,38%; đã bầu đủ số lượng đại biểu HĐND Thành phố gồm 04 ông (bà). Đối với bầu cử đại biểu HĐND huyện: Tổng số đại biểu được bầu là 41. Tổng số người ứng cử là 66 người. Số đơn vị bầu cử là 09. Số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 98,39% và đã bầu đủ 41 đại biểu HĐND huyện khóa XIX, trong đó có 11 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 26,82%; Người ngoài đảng là 06 đại biểu, bằng 14,63 %; Tuổi trẻ (dưới 35 tuổi) là 03 đại biểu, bằng 7,31 %; Tôn giáo là 02 đại biểu, bằng 4,87%; Số đại biểu tái cử là 21 đại biểu, chiếm tỷ lệ 51, 22 % .  Đối với bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn: Tổng số đại biểu HĐND các xã, thị trấn được bầu là 886 đại biểu. Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn: 1.485 người, Số đơn vị bầu cử là 237. Tổng số đại biểu HĐND các xã, thị trấn trúng cử là 839 người. Kết quả bầu cử thêm ngày 05/6/2016, số đại biểu trúng cử là 4. Như vậy qua hai lần bầu cử các xã, thị trấn trong huyện đã bầu được 843 đại biểu. Trong đó có 183 đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 21,71%; 166 đại biểu ngoài đảng bằng 19,69 %; Tuổi trẻ (dưới 35 tuổi) là 166 đại biểu, bằng  19,69 %; 03 đại biểu dân tộc thiểu số bằng 0,35 %; Số đại biểu tái cử là 413 đại biểu chiếm tỷ lệ 48,99 %. Như vậy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã thành công tốt đảm bảo dân chủ, đúng luật. Ngày bầu cử diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày hội của non sông.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Trọng Khuê - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện đã trân trọng ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và cử tri trong toàn huyện đã nỗ lực, tập trung trí tuệ, chuẩn bị và tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử trên địa bàn huyện. Đặc biệt, đồng chí chúc mừng các ứng cử viên đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện. Trong bài phát biểu, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, các ngành, Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn cần tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất của HĐND để kiện toàn các chức danh lãnh đạo của HĐND và UBND các cấp từ huyện đến cơ sở. Đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức tốt kỳ họp giữa năm của HĐND cấp huyện và cấp xã để đánh giá kết quả phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cùng đó các cấp các ngành tiếp tục phát huy kết quả thắng lợi của cuộc bầu cử, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện, UBND huyện Chương Mỹ đã khen thưởng cho 122 tập thể, 269 cá nhân.

Hoài Lưu


Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”