CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Bám sát chỉ đạo của Trung ương, các trọng tâm công tác của Thành phố, đổi mới trong điều hành...
Hà Nội, 10/05/2010


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2008

Thực hiện chương trình công tác năm 2008, Đoàn Đại biểu Quốc hội - Thường trực HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ, với những hoạt động đổi mới thiết thực, hiệu quả, cộng đồng trách nhiệm, phát huy các nguồn lực và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân đạt được những  kết quả chủ yếu như sau:

 

- Bám sát chỉ đạo của Trung ương, các trọng tâm công tác của Thành phố, đổi mới trong điều hành, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, sát cơ sở; vượt qua những khó khăn, thách thức, khơi dậy và phát huy các nguồn lực xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, giữ vững nhịp độ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; tích cực chuẩn bị cho kỷ niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội.

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, với sự đồng thuận quyết tâm cao của các cấp, ngành và nhân dân các địa phương; tạo sự phấn khởi, đoàn kết, thống nhất. Thành phố đã khẩn trương sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy và mọi hoạt động hành chính, bảo đảm không để gián đoạn; rà soát điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách; phối hợp chặt chẽ giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp nhất; nhanh chóng thống nhất các cơ chế, chính sách giữa các địa phương khi hợp nhất, sáp nhập với Hà Nội.

- Tổ chức thành công 6 kỳ họp HĐND Thành phố. Nội dung từng kỳ họp được xem xét, chọn lựa, cân nhắc kỹ và có sự thống nhất cao. Công tác chuẩn bị, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND được phối hợp chặt chẽ, đúng luật định; chất lượng các nghị quyết của HĐND ban hành đã thể hiện đúng và trúng những vấn đề trọng tâm, cấp thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Thành phố.

- Phối hợp tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát trên các lĩnh vực: chấp hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vấn đề dân sinh bức xúc, vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần; tiến độ triển khai các đề án, xây dựng các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tăng cường đôn đốc thực hiện kết luận giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng giải quyết những kiến nghị, khiếu tố tồn đọng, không để phát sinh trở thành điểm nóng, bức xúc trong nhân dân.

- Tiếp tục đổi mới tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố theo quy định. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc giữa lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội với các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc với cử tri ngành nội vụ, y tế, điện lực; các cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về: những giải pháp chủ yếu và một số cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô khi Việt Nam là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới; về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn; hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho các hộ dân vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện tốt các nhóm giải pháp của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh, phức tạp như: thiên tai (rét đậm, rét hại, đợt mưa úng ngập kéo dài trên diện rộng), phòng chống dịch bệnh, những khiếu kiện phức tạp về đất đai có nguồn gốc tôn giáo.

- Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; các nguồn lực xã hội được động viên, phát huy vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; động viên các nguồn lực trợ giúp các hộ nghèo, tạo điều kiện phát triển sản xuất, hỗ trợ giải quyết việc làm để giảm nghèo. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, công tác tôn giáo - dân tộc.

- Phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng các dự thảo luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước và Thành phố. Thực hiện có hiệu quả quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”, quy chế giám sát đầu tư cộng đồng. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc, đánh giá kết quả thực hiện Luật MTTQ Việt Nam giai đoạn 1999-2008. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Thành phố lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII MTTQ Việt Nam. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND cấp phường, xã bầu. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, vai trò vị trí của MTTQ Việt Nam.

Tuy nhiên, trong phối hợp công tác còn một số vấn đề cần quan tâm: sớm xây dựng cơ chế phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố; nâng cao chất lượng trả lời kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của đại biểu HĐND Thành phố (thể hiện rõ quan điểm, trách nhiệm, biện pháp, lộ trình giải quyết); cần thống nhất kế hoạch để phát huy vai trò phản biện của Mặt trận tổ quốc và nhân dân; thực hiện nghiêm túc việc định kỳ 6 tháng một lần các Văn phòng kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình phối hợp công tác đã ký kết giữa Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội.

Đánh giá chung,  năm 2008 Thường trực HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ - Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ, năng động trong hoạt động, chỉ đạo, điều hành, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2008, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các mặt kinh tế, xã hội, quản lý đô thị, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời chủ động phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh, từng bước xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu mạnh, văn minh.

II. CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2009

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2009, HĐND - UBND - UBMTTQ - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội tăng cường phối hợp trên các lĩnh vực công tác sau:

1.
Chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Thành phố, nâng cao nhận thức thực hiện Luật MTTQ Việt Nam, Nghị định 50 của Chính phủ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; phối hợp tổ chức tốt Đại hội MTTQ Thành phố theo chỉ đạo của Trung ương và Thành uỷ, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ các cấp, nghị quyết HĐND Thành phố, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2009; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 9 chương trình công tác của Thành uỷ, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá, phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đến năm 2010, góp phần thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

2.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan. Quan tâm công tác tư tưởng; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc, phát sinh trên địa bàn Thành phố. Phối hợp điều hành linh hoạt, quyết liệt, thực hiện tốt các nhóm giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ về ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý đô thị.

3. Tiếp tục phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp của Quốc hội, HĐND Thành phố lần thứ 18,19 đảm bảo chất lượng; chủ động chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung theo chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 của HĐND Thành phố. Tổ chức 2 cuộc chất vấn giữa 2 kỳ họp HĐND, nâng cao chất lượng trả lời chất vấn.

4. Chủ động phối hợp trong hoạt động giám sát, tập trung vào một số nội dung trọng điểm về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2009; giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thi hành pháp luật; tiến độ, chất lượng công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và lĩnh vực môi trường. Quan tâm giám sát,  đôn đốc thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, những kiến nghị chính đáng của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân, về đất đai, việc làm tại các xã có nhiều đất nông nghiệp phải chuyển thành đất phi nông nghiệp. Đẩy mạnh việc triển khai và giám sát thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giám sát cán bộ công chức, đảng viên ở khu dân cư, giám sát đầu tư của cộng đồng; giám sát việc xử lý, giải quyết sau giám sát và sau tiếp xúc cử tri.

5. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; đa dạng hoá các hình thức tiếp xúc cử tri tại cơ sở, kể cả hình thức đối thoại tại địa bàn dân cư.

6. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên các nguồn lực xã hội, phát huy sức mạnh của nhân dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Phối hợp triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và Hội nghị đại biểu nhân dân. Tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nếp sống “Người Hà Nội văn minh thanh lịch”, giữ gìn kỷ cương, văn minh đô thị.

7. Tổ chức tốt Đại hội đại biểu MTTQ Thành phố lần thứ XV. Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia phản biện các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và Thành phố. Xây dựng cơ chế phối hợp và thống nhất chọn một số nội dung để MTTQ tham gia giám sát và phản biện xã hội.

8.
Chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tiến độ các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức đại lễ kỷ niệm vào năm 2010.

9. Tổ chức thành công việc đăng cai Đại hội thể thao trong nhà Châu Á (Asian Indoor Games) diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong năm 2009.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác năm 2009, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội thống nhất một số công việc sau:

- Lãnh đạo 4 cơ quan rà soát chương trình, kế hoạch công tác của từng cơ quan; bổ sung nội dung, biện pháp cụ thể để thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác. Tạo điều kiện và nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp. Tăng cường trao đổi thông tin, giải quyết có hiệu quả các nội dung trong chương trình phối hợp, đặc biệt là những vấn đề mới phức tạp, bức xúc.

- Duy trì thường xuyên quan hệ công tác, nhất là trong lãnh đạo chủ chốt, các bộ phận chuyên môn và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 4 đơn vị. Định kỳ 6 tháng một lần, lãnh đạo 4 cơ quan họp kiểm điểm kết quả thực hiện, thống nhất nội dung và biện pháp triển khai tiếp theo.

- Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND, Văn phòng Uỷ ban MTTQ Thành phố tham mưu tổ chức triển khai chương trình phối hợp. Định kỳ 6 tháng một lần các văn phòng (luân phiên chủ trì) báo cáo tình hình thực hiện chương trình phối hợp công tác với Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội.

- Phân công cụ thể:

+ Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội: chủ trì góp ý xây dựng các văn bản luật, văn bản pháp quy; có ý kiến để Luật Thủ đô sớm được Quốc hội xem xét thông qua, phối hợp Thường trực HĐND Thành phố trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri.

+ Thường trực HĐND Thành phố chủ trì các nội dung: Tổ chức các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri.

+ UBND Thành phố: chủ trì các nội dung thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội, chủ trì chuẩn bị nội dung các văn bản trình kỳ họp HĐND, văn bản pháp quy và các chủ trương lớn của Thành phố cần lấy ý kiến phản biện (trước khi trình kỳ họp HĐND Thành phố); chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Luật Thủ đô trình Quốc hội; chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, các chương trình công tác của Thành uỷ, Nghị quyết của HĐND Thành phố, ngăn chặn suy giảm kinh tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các hoạt động, công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, tổ chức Đại hội thể thao trong nhà Châu Á.

+ MTTQ Thành phố: chủ trì tổ chức Đại hội MTTQ, phối hợp vận động thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động quần chúng, giám sát, phản biện xã hội.

Chương trình này được thông qua tại Hội nghị liên tịch về chương trình phối hợp công tác năm 2009 giữa Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội ngày 18/02/2009.

 


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 337
Hôm qua: 39,051
Tất cả: 26,825,441