Cụm Thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2020.

06/02/2020 - 05:15 AM
Thực hiện kế hoạch số 37/KH-MTTQ-BTT ngày 20/01/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về công tác thi đua - khen thưởng năm 2020, chiều ngày 05/01/2020, tại Trụ sở Quận ủy – HĐND - UBND quận Đống Đa, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa, Ban Thường Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp các đơn vị Cụm thi đua số 1 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị hội nghị Triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2020.       
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương - PCT TW MTTQ Việt Nam, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Hà Minh Hải - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; lãnh đạo các Ban Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UVTT, cán bộ phụ trách thi đua - khen thưởng các đơn vị trong cụm thi đua số 1 gồm: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên, Hoàng Mai
Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm cơ bản thống nhất với dự thảo nội dung bản giao ước thi đua của cụm thi đua số 1 năm 2020 gồm 5 nội dung gồm:
Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Trung ương và Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XVII, 08 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, Nghị quyết các nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng Quận và toàn Thành phố; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Thi đua - Khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng; chú trọng khen thưởng theo thành tích đạt được, trong đó quan tâm đến cấp cơ sở và người lao động trực tiếp; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Thực hiện tốt nội dung các phong trào thi đua được phát động, các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố trong đó triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng và triển khai các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tham gia công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ cùng cấp và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025...; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản chỉ đạo nội dung này của Thành ủy Hà Nội; Thi đua phấn đấu xây dựng cơ quan văn hóa, đơn vị an toàn vững mạnh, đoàn kết; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.
Trước mắt, Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận trong Cụm thi đua chỉ đạo hệ thống MTTQ ở mỗi đơn vị nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống có hiệu quả với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona gây ra
Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo quận Đống Đa cụm thi đua số 1 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020.
Ký kết giao ước thi đua năm 2020  Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố
Phát biểu tại hội nghị ,đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 6 quận và sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ cấp ủy các Quận. Qua kết quả hoạt động năm 2019 các quận trong Cụm thi đua, đồng chí nhấn mạnh cụm thi đua số 1 cần nêu rõ nội dung giao ước thi đua bằng các số liệu cụ thể có định lượng, có nội dung cụ thể, rõ việc, rõ nội dung để thực hiện có hiệu quả làm cơ sở thi đua các quận trong cụm cũng như giữa cụm 1 với các cụm khác của thành phố. Phát huy sáng tạo, đổi mới trong công tác thi đua - khen thưởng, nêu bật được nét đặc thù của mỗi đơn vị. Năm 2020, các Quận trọng Cụm cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đặc biệt là tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng, 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Bám sát nhiệm vụ của cấp ủy; Rà soát nhiệm vụ trong năm, đẩy mạnh các hoạt động tương xứng với nhiệm vụ cấp ủy giao. Đồng chí cũng đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm cụm thi đua số 1 đã đề ra và đề nghị các đơn vị chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.
 Đồng chí Hà Minh Hải - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Đống Đa đại diện lãnh đạo cấp ủy phát biểu về việc thực hiện phong trào thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa và một số kết quả nổi bật của quận. Đồng chí ghi nhận công tác Mặt trận ngày càng được khẳng định vai trò, trách nhiệm, được nhân dân đánh giá cao. Đồng chí đề nghị đơn vị Cụm trưởng tập trung triển khai thực hiện công tác thi đua tiếp tục đổi mới cụ thể hóa các tiêu chí, nội dung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, địa phương năm 2020; Tăng cường học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay giữa các đơn vị trong Cụm với nhau; giữa cụm 1 với các cụm khác để cùng nhau tham mưu Thành phố hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thay mặt Cụm thi đua số 1, đồng chí Đỗ Trọng Nam - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa - Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 trân trọng cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, đồng chí Bí thư Quận ủy Đống Đa. Đồng thời xin hứa các đơn vị trong cụm thi đua số 1 sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2020.
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019