Cụm Thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2020

10/02/2020 - 06:35 PM
Thực hiện kế hoạch số 37/KH-MTTQ-BTT ngày 20/01/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về công tác thi đua - khen thưởng năm 2020, chiều ngày 10/02/2020, tại Phòng số 1 - Huyện ủy Đông Anh, Cụm thi đua số 3 của  Ủy ban MTTQ Việt Nam TP gồm 5 đơn vị: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Mê Linh, Sóc Sơn tổ chức hội nghị hội nghị triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2020.
Dự hội nghị có các đồng chí: Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Phạm Văn Châm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh; lãnh đạo các Ban Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện trong cụm thi đua số 3.     
Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng, Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm thi đua số 3 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 với 6 nội dung: Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Trung ương và Thành phố; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XVII, 08 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI; Nghị quyết các nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng Huyện và toàn Thành phố. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”, thực hiện chủ đề năm 2020 của UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng. Phát động, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương, Thành phố và địa phương phát động năm 2020, chú trọng thực hiện phong trào Đoàn kết sáng tạo và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…… Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217, 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Phối hợp thực hiện tốt công tác Dân tộc, tôn giáo; công tác đối ngoại nhân dân.
 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP ghi nhận những thành tích mà các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã đạt được năm 2019; để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng năm 2020; đồng chí nhấn mạnh Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố nói chung và các huyện trong cụm thi đua số 3 nói riêng cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện các nội dung thi đua đã đề ra, các đơn vị cần đoàn kết, phối hợp chia sẻ kinh nghiệm, cách chỉ đạo tổ chức các mô hình hay, biện pháp thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng địa phương, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. 
       
Các huyện trong cụm thi đua số 3 ký kết giao ước thi đua năm 2020
Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, MTTQ các huyện trong cụm thi đua số 3 đã ký kết giao ước thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần cùng MTTQ TP hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2020./.
 
  Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019