Cụm thi đua số 4 MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; Tọa đàm “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

14/07/2020 - 04:29 PM
Sáng 14/7, Cụm thi đua số 4 MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Tọa đàm “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Sáu tháng đầu năm 2020, được sự chỉ đạo của Thành ủy và Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố; hướng dẫn của Ban Dân vận Thành ủy, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, nội dung ký kế giao ước thi đua. Chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm các phong trào thi đua yêu nước. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước chính sách dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt đã tập trung cao độ triển khai có hiệu quả các hoạt động vận động toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19, được các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác an sinh xã hội chăm lo cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người nghèo, đối tượng chính sách xã hội được các tổ chức thành viên quan tâm chăm lo. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố  Hà Nội với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” ngay từ đầu năm MTTQ Thành phố đã xây dựng kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020, triển khai đến Ủy ban MTTQ các cấp. 6 tháng đầu năm đã vận động được 2,96 tỷ đồng; triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng công trình 90 nhà ở cho 90 hộ nghèo chào mừng 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng. Đoàn thanh niên các cấp đã hỗ trợ 117 tỷ đồng vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; Hội Cựu chiến binh các cấp 6 tháng đầu năm đã tổ chức thăm hỏi, gặp mặt, mừng thọ, trợ cấp khó khăn, tặng quà cho 83.307 lượt người với số tiền 18,799 tỷ đồng…
Song song với đó, MTTQ và các đoàn thể Thành phố đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạc tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số  217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp.
Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, Cụm thi đua số 4 sẽ tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; công tác giám sát và phản biện xã hội; quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương về Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Đồng thời, tiếp tục làm tốt việc tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân chào mừng Đại hội Đảng các cấp; chào mừng đại hội Thi đua yêu nước Thành phố, chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn của Đảng và đất nước năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, 1010 năm Thăng Long – Hà Nội…
Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung tham luận vào “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với một số nội dung: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức thành viên trong Cụm thi đua và triển khai các nội dung thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 09/8/2018 của Thành uỷ về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về "Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư "Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên"; Thực hiện Công văn số 1356 CV/TU ngày 09/3/2020 của Thành ủy Hà Nội “Về việc phê duyệt kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố năm 2020”.
Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Kim Hoàng, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy ghi nhận những đóng góp của Cụm Thi đua số 4 MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như những nhiệm vụ thường xuyên. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị các đơn vị trong cụm thi đua trong thời gian tới cần phối hợp tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận, 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận và chào mừng Đại hội Đảng thành phố; Quan tâm nắm bắt tình hình dư luận Nhân dân trước, trong và sau Đại Hội Đảng bộ thành phố.
 
Ban Tổ chức

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019