Cụm thi đua số 4 tại huyện Ứng Hòa ký kết giao ước thi đua năm 2019.

15/03/2019 - 07:19 PM
Chiều ngày 14/3/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019 tại huyện Ứng Hòa là đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gồm 06 huyện. Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Ngô Tiến Hoàng –UVTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Ứng Hòa; Nguyễn Hữu Trung Thành - UVTT, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Phạm Ngọc Quỳnh - UVTT, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; cùng các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng của 6 huyện: Ứng Hoà, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai, Chương Mỹ.
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị trong cụm thi đua số 4
Thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của TP và chủ đề công tác năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt nam TP là năm “Tập trung Đại hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp”, hội nghị đã được nghe Quy chế hoạt động và Kế hoạch phát động; đăng ký thi đua tại cụm thi đua số 4 năm 2019.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn –Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP quán triệt về thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019, đặc biệt đồng chí nhấn mạnh các đơn vị trong cụm thi đua số 4 cần chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”…chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn xong trong tháng 3/2019. Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019, cụm thi đua số 4 đã dân chủ thảo luận và đi đến thống nhất quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: Thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; của MTTQ Việt Nam Thành phố; các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 của Thủ đô; thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 của MTTQ Thành phố “ Tập trung Đại hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp”; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Thi đua - Khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng; quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp và các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; phát động, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương, TP và địa phương phát động năm 2019 nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của TP, địa phương. Chú trọng thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhân đạo từ thiện”, ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”... Nâng cao chất lượng công tác MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện hiệu quả Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) ban hành Quy chế, Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; phối hợp thực hiện tốt công tác Dân tộc, tôn giáo; công tác đối ngoại nhân dân.
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện trong cụm thi đua số 4 ký kết giao ước thi đua năm 2019
Tại hội nghị, cụm thi đua số 4 gồm 06 huyện đã ký kết giao ước thi đua, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sự nỗ lực cố gắng cao nhất, MTTQ trong cụm thi đua số 4 quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần cùng TP hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2019./.
                                                                                       Nguyễn Bá Dân

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019