Cụm thi đua số 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2020

14/02/2020 - 02:53 PM
Sáng 14/2, tại hội trường Huyện ủy Chương Mỹ, Cụm thi đua số 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội do huyện Chương Mỹ làm Cụm trưởng tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2020.
 
Các huyện trong cụm thi đua số 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2020
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; lãnh đạo các Ban và Văn phòng Ủy ban MTTQ Thành phố; Tạ Quang Được – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Mạnh Đạt - UVTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện trong cụm số 4 gồm: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Oai và Thường Tín.
Đồng chí Tạ Quang Được – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu chào mừng các đại biểu về dự hội nghị; giới thiệu tổng quan về huyện Chương Mỹ, tiềm năng, lợi thế, những nét đặc trưng, nổi bật của huyện và những thành tựu huyện Chương Mỹ đã đạt được trên các lĩnh vực.
Hội nghị đã nghe Dự thảo Quy chế công tác thi đua khen thưởng và tổ chức hoạt động của Cụm thi đua số 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội gồm 4 chương và 10 điều; Dự thảo Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2020 của Cụm thi đua số 4.
Các đại biểu cơ bản nhất trí với các Dự thảo văn bản bên cạnh đó đóng góp thêm một số nội dung về quy chế công tác thi đua khen thưởng và tổ chức hoạt động của Cụm.
Trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ 6 huyện thuộc Cụm thi đua số 4 đã ký giao ước thi đua năm 2020 với 5 nội dung lớn. Đó là: Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Trung ương và Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XVII, 08 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, Nghị quyết các nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng huyện và toàn Thành phố; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Thi đua - Khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng; chú trọng khen thưởng theo thành tích đạt được, trong đó quan tâm đến cấp cơ sở và người lao động trực tiếp; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Thực hiện tốt nội dung các phong trào thi đua được phát động, các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố. Trong đó triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng và triển khai các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tham gia công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ cùng cấp và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025...; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 về Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy và cấp ủy cùng cấp; Thi đua phấn đấu xây dựng cơ quan văn hóa, đơn vị an toàn vững mạnh, đoàn kết; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời đề nghị các đơn vị trong cụm thi đua căn cứ vào các văn bản, hướng dẫn của Thành phố, xây dựng kế hoạch nội dung cụ thể, bám sát với các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung thi đua đã đề ra. Các đơn vị cần đoàn kết, tăng cường, giao lưu học tập chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài cụm. Đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung làm tốt trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh trước mắt cần tập trung công tác tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân, tuyên truyền vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Hoài Lưu

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019