Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch Thất lần thứ XXIII

16/04/2019 - 05:30 PM
Trong 02 ngày 11 và 12/4/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương- UVTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Vũ Hồng Khanh- nguyên UVTV, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương- UVTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị
 
Về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Doãn Hoàn- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Hồng Nhật - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Đức Nguyên- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban thuộc UBND huyện, đại diện các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 23 xã, thị trấn và 191 đại biểu chính thức. 
Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đóng góp quan trọng vào kết quả chung của toàn huyện.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai đồng bộ với những sáng kiến, mô hình cụ thể. Qua đó, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn đã phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp 42.967 triệu đồng tiền mặt, hiến 24.472 m2 đất, tham gia 61.245 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ bằng hiện vật khác trị giá 14.396 triệu đồng. Hằng năm, có trên 87% số hộ và trên 75% số thôn đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ trên địa bàn.
Toàn huyện đã vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" được trên 9,3 tỷ đồng, xây tặng và hỗ trợ xây, sửa 191 nhà ở cho hộ nghèo, trao tặng 108 con bò sinh sản, tặng 11.079 xuất quà, hỗ trợ giống, vốn, vật tư sản xuất cho 494 hộ, hỗ trợ 418 lượt người khám chữa bệnh... qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm xuống còn 1,97%. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện hàng năm đã trở thành hoạt động thường xuyên ở các cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng dân cư trong huyện. Trong 5 năm, đã phối hợp xây, sửa 162 nhà ở xuống cấp cho các hộ gia đình chính sách trị giá 9,495 triệu đồng, tặng 428 sổ tiết kiệm trị giá 561 triệu đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng trong toàn huyện để người dân hiểu được lợi ích của việc dùng hàng Việt Nam.
Cùng với các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện còn tích cực tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Trong 5 năm đã chủ trì tổ chức 145 cuộc giám sát; phối  hợp với HĐND tiến hành giám sát 8 cuộc chuyên đề về thực hiện "Tang văn minh tiến bộ" và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, thị trấn. MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã chủ trì giám sát 1.761 cuộc giám sát. Các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn đã tiến hành 1.288 cuộc giám sát, tổ chức giám sát 619 công trình dự án, đã kiến nghị 429 vụ việc và đã được chính quyền cơ sở, cấp có thẩm quyền tiếp thu, xử lý kịp thời.
Trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ huyện tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố, tập hợp và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.
Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương- UVTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương và hoan nghênh những kết quả MTTQ huyện đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ 2019-2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới phương thức phối hợp thống nhất hành động giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ với các tổ chức thành viên; đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện tốt quy chế giám sát, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; ưu tiên chăm lo hoạt động của Mặt trận và cán bộ Mặt trận ở xã và khu dân cư; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được nhiệm kỳ qua và nhất trí những nội dung hoạt động trong nhiệm kỳ mới 2019-2024. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cần phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động trên địa bàn. Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, chủ động phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa người đứng đấu cấp ủy với đại diện Nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn. Tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị các đại biểu phát huy vai trò dân chủ và sáng suốt cử ra những đại biểu tiêu biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị ngay sau Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa mới khẩn trương xây dựng chương trình công tác toàn khóa và thực hiện quán triệt các nội dung Nghị quyết tới MTTQ các cấp trên địa bàn. Đồng chí cũng hy vọng và tin tưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ đạt được nhiều kết quả, qua đó góp phần xây dựng huyện Thạch Thất ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã cử 63 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa mới và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 08 đại biểu (07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết). Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa mới đã cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 5 vị. Đồng chí Đỗ Thị Bích tiếp tục được cử giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Lê Vĩnh Thịnh và đồng chí Nguyễn Thị Lung tiếp tục được cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2019-2024. 
Ghi nhận và biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019, tại Đại hội, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 07 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc. Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất, khóa XXIII nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thành công tốt đẹp./.
Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thất

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”