Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh lần thứ XI,nhiệm kỳ 2019 – 2024

25/04/2019 - 02:01 PM
Trong 2 ngày 24, 25/4/2019, tại Hội trường Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự Đại hội có: UVTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; TUV, Bí thư Huyện uỷ Mê Linh Đỗ Đình Hồng; Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh Đỗ Minh Tuấn; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng; các Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thu - xã Hoàng Kim, Nguyễn Thị Tài - xã Văn Khê. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn (Hà Nội) và thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc); các đồng chí Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, các phòng, ban, ngành thuộc huyện; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và 166 đại biểu chính thức của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội
Báo cáo tại Đại hội chỉ rõ: Năm năm qua, tiếp tục phát huy truyền thống và những kinh nghiệm Uỷ ban MTTQ huyện qua các thời kỳ, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự phối hợp của HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể của huyện, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh nhiệm kỳ 201-2019 đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chương trình công tác và các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ X đã đề ra. MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp chăth chẽ với các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp rộng rãi và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị. Đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Chủ động, trách nhiệm cao trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ được phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận khu dân cư được quan tâm thường xuyên. Với những thành tích đã đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Trong 2 ngày diễn ra Đại hội, đã có 6 ý kiến phát biểu, tham luận minh họa rõ nét hơn kết quả hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam huyện trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 4 nhiệm vụ trọng tâm: 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy và phát huy tiềm năng trí tuệ, công sức, huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển của Huyện. 2. Huy động sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. 3. Phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 4. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ các cấp Huyện, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa chúc mừng Đại hội
Báo cáo tại Đại hội chỉ rõ: Năm năm qua, tiếp tục phát huy truyền thống và những kinh nghiệm Uỷ ban MTTQ huyện qua các thời kỳ, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự phối hợp của HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể của huyện, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh nhiệm kỳ 201-2019 đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chương trình công tác và các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ X đã đề ra. MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp chăth chẽ với các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp rộng rãi và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị. Đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Chủ động, trách nhiệm cao trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ được phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận khu dân cư được quan tâm thường xuyên. Với những thành tích đã đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Trong 2 ngày diễn ra Đại hội, đã có 6 ý kiến phát biểu, tham luận minh họa rõ nét hơn kết quả hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam huyện trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 4 nhiệm vụ trọng tâm: 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy và phát huy tiềm năng trí tuệ, công sức, huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển của Huyện. 2. Huy động sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. 3. Phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 4. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ các cấp Huyện, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương – UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Đỗ Đình Hồng – TUV, Bí thư Huyện ủy Mê Linh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quan tâm 4 vấn đề trong nhiệm kỳ tới. Một là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục có giải pháp hữu hiệu hơn để làm tốt công tác định hướng dư luận nhân dân , tạo sự đồng thuận từ cơ sở. Hai là, khắc phục tính hình thức trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo hướng ích nước, lợi nhà và hướng thiện. Bà là, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đảm bảo công khai, minh bạch, vì dân. Bốn là, tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp huyện, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, phát huy vai trò nòng cốt để MTTQ thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.
Bí thư Huyện ủy Mê Linh Đỗ Đình Hồng đề nghị ngay sau Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa mới khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội tới MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng và phát triển huyện Mê Linh giàu đẹp, văn minh.
Đại hội đã hiệp thương dân chủ, cử 61 thành viên tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 6 đại biểu (5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết). Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh khóa XI đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện gồm 5 thành viên. Đồng chí Hoàng Văn Tân được tín nhiệm tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.
Diệu Hương
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”