Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

30/07/2020 - 02:15 PM
Trong 2 ngày 29 và 30/7/2020, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có 223 đại biểu đại diện cho trên 1200 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội có chủ đề: Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; đoàn kết, sáng tạo, đổi mới; quyết tâm xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp văn minh.
 
Dự Đại hội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TP; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy; lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành Thành phố. Dự Đại hội còn có Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bậc lão thành cách mạng; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm qua các thời kỳ.
 
Khai mạc Đại hội, đồng chí Trương Quang Thiều - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015 -2020 nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ I nhiệm kỳ 2015- 2020; đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu 5 năm 2020 - 2025. Đại hội tổng hợp và tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng theo nguyên tắc bầu cử trong Đảng, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng thành phần, đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển quận Bắc Từ Liêm trong giai đoạn mới.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Trần Thế Cương - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cho biết: Trong 5 năm qua, Đảng bộ quận đã tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ I, tạo bước chuyển mạnh, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, hoàn thành 24/24 chỉ tiêu của nhiệm kỳ đề ra. Trong đó, kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng khá và ổn định, duy trì tốc độ tăng hằng năm đạt trên 15%. Thu ngân sách luôn đạt và vượt chỉ tiêu, tổng thu ngân sách 5 năm ước đạt trên 22.000 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch đề ra. Quận đã chú trọng đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, chuyên nghiệp. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và giải phóng mặt bằng được quan tâm thực hiện tốt, diện mạo đô thị văn minh, hiện đại hơn. Từ năm 2016 đến nay, quận đã khởi công xây mới 300 dự án, hoàn thành 215 dự án. Nhiều tuyến đường giao thông chính, công viên được xây dựng mới và hoàn thành góp phần quan trọng phát triển đô thị của quận và Thành phố. Trong đó, có nhiều dự án trọng điểm của Thành phố và Quận được triển khai như: Đường vành đai 3, tuyến đường Tây Thăng Long, dự án xây dựng hạ tầng khu liên cơ quan...Sự nghiệp văn hóa, xã hội phát triển mạnh, an sinh xã hội được đảm bảo. Quận đã triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác dân vận được đổi mới, nâng cao chất lượng. Làm tốt công tác cán bộ, trọng tâm là việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường…Các giải pháp trên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm. Qua đó, Nhân dân đồng thuận hưởng ứng, tích cực tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng địa phương.

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - trí tuệ - phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 05 nhiệm vụ chủ yếu; 02 khâu đột phá và 20 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu chung xây dựng và phát triển quận Bắc Từ Liêm trở thành đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại” của Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - UVTV, Chủ tịch HĐND quận đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 -2020; các đại biểu dự Đại hội cũng đã thảo luận đóng góp vào Báo cáo chính trị Đảng bộ quận; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận,biểu dương những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, Đảng bộ cần nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề ra những giải pháp khả thi để khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới; quán triệt rõ phương châm “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”; tiếp tục tăng cường công tác quản lý và phát triển đô thị; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, khai thác hiệu quả tiềm lực đất đai; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật; tiếp tục thực hiện các giải pháp tích cực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, trọng tâm là tăng trưởng các ngành thương mại, dịch vụ, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách quận. Quan tâm phát triển du lịch gắn với đô thị sinh thái, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa; giữ gìn, phát huy giá trị thương hiệu sản phẩm nổi tiếng của Bắc Từ Liêm... Quan tâm hỗ trợ khởi nghiệp, tích cực giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của DN; thực hiện tốt an sinh xã hội; giải quyết các vấn đề lao động, việc làm và đào tạo nghề; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nhiệm kỳ tới, Quận tập trung nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy về củng cố các cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp, đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; tập trung chăm lo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Cùng với việc thảo luận báo cáo Chính trị, các đại biểu dự Đại hội quan tâm thảo luận Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ là những cán bộ tiêu biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực công tác, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Ban chấp hành đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020- 2025
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban chấp hành Đảng bộ quận đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, bầu Ủy ban kiểm tra, bầu các chức danh Bí thư Quận ủy và Phó Bí thư Quận ủy. Đồng chí Trần Thế Cương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận được bầu là Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên –UVTV, Chủ tịch HĐND quận và đồng chí Lưu Ngọc Hà – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận được bầu là Phó Bí thư Quận ủy; đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII gồm 10 đại biểu chính thức và  01 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Thế Cương - Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ II là dấu ấn mở đầu cho chặng đường mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hướng tới xây dựng quận Bắc Từ Liêm phát triển nhanh và bền vững, trở thành một đô thị đáng sống của Thủ đô Hà Nội. Đồng chí đề nghị: Ngay sau Đại hội, các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát thực, có nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tạo động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn Quận phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II, trước mắt hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.
                                                                                                                                                                         
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019