Đại hội XIII của Đảng tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương

30/01/2021 - 07:50 PM

(HNMO) - Chiều 30-1, trong ngày làm việc thứ năm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Theo Trung tâm Báo chí Đại hội XIII, trong ngày hôm nay, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử; các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bầu Ban kiểm phiếu. Đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung.

Tiếp đó, Đại hội đã công bố kết quả bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung; Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại diện Đoàn Chủ tịch nghe báo cáo của các trưởng đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và quán triệt triển khai công tác bầu cử.

Trong buổi chiều, các đại biểu nghe hướng dẫn ghi phiếu bầu cử và ngay sau đó, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trước đó, ngày 28-1, Đại hội đã thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

 

 

Đại hội cũng đã dành cả ngày 29-1 làm việc tại đoàn về công tác nhân sự. Các đại biểu đã nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau khi Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử, Đoàn Chủ tịch đã nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các đoàn. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử. Đoàn Thư ký cũng đã xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII.

 

 

Trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội những ngày qua, các đại biểu đều khẳng định sẽ làm hết trách nhiệm của mình, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm các đồng chí ưu tú, đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tạo ra những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, công tác nhân sự được tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các Hội nghị Trung ương 13, 14 và 15, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo quy định.

Tại họp báo trước Đại hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, các Ủy viên Trung ương khóa XIII được cơ cấu đảm bảo 3 độ tuổi: Dưới 50, từ 50-60, từ 61 tuổi trở lên. Trong đó, phấn đấu số Ủy viên Trung ương dưới 50 tuổi khoảng 15-20%; từ 50-60 khoảng 70%; 61 tuổi trở lên trên dưới 10%; cán bộ trẻ trên 10%, nữ khoảng 12%...

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019