CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Danh bạ Ủy Viên Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên
Hà Nội, 27/07/2015

UỶ VIÊN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XVI (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)

 

I. ĐẠI DIỆN CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN (46 VỊ)

TT

Họ và tên

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Ô. Tưởng Phi Chiến

 

39.386.699

0913.297.286

2

Ô. Trần Văn Thực

38.265.083

33.545.590

0915.551.879

3

Ô. Trịnh Thế Khiết

33.553.139

 

0913.297.085

4

B. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

39.423.132

35.119.441

0903.224.025

5

Ô. Lê Minh Cược

62.653.812

 

0986.111.177

6

B. Nguyễn Thị Ngà

 

 

0904.157.644

7

Ô. Nguyễn Thiên Tú

39.369.298

 

0912.537.118

8

Ô. Nguyễn Sỹ Trường

 

 

0983.019.577

9

B. Vũ Thị Hải

38.251.550

 

0904.733.368

0913.230.329

10

Ô. Vũ Hoan

39.436.101

38.519.214

0904.299.399

11

B. Đỗ Thị Hảo

38.256.961

37.622.840

0914.625.339

12

Ô. Lê Hùng Mạnh

38.244.287

 

0962.081.955

13

Ô. Đỗ Ngọc Toàn

33.546.073

38.551.706

0913.540.591

0129.580.8080

14

HT. Thích Bảo Nghiêm

(Đặng Minh Châu)

38.254.203

 

0913.226.743

15

Linh mục

Dương Phú Oanh

38.252.022

 

0936.491.583

16

B. Vũ Thị Thu Hồng

39.717.292

38.214.191

0979.425.527

17

Ô. Lê Xuân Mai

39.728.281

 

0912.647.814

18

Ô. Trần Gia Thái

 

37.224.696

0906.668.899

19

Ô. Nguyễn Hồng Tuyến

38.353.548

 

0913.539.776

20

Ô. Nguyễn Văn Chiến

37.624.706

38.261.605

0988.668.888

21

Ô. Ngô Tiến Dụng

37.192.854

33.522.465

0987.735.939

22

Ô. Nguyễn Khắc Hiền

 

35.560.499

0913.349.858

23

Ô. Nguyễn Quốc Bình

38.525.882

 

0913.208.110

24

Ô. Nguyễn Hồng Xiêm

33.824.424

(Máy lẻ 36)

33.825.245

0904.114.113

25

B. Bùi Thị Hiệp

37.342.276

38.345.746

0979.636.151

26

Ô. Hoàng Kim Trung

 

37.877.794

0913.233.511

27

Ô. Vũ Mạnh Hải

38.211.158

38.211.158

0983.132.359

28

Ô. Lê Trung Quyết

38.240.240

62.920.924

0914.351.368

29

Ô. Đinh Hạnh

33.560.217

38.430.944

0913.207.432

30

B. Trần Thị Minh Phương

37.956.492

38.358.026

0913.001.595

31

Ô. Nguyễn Đăng Quảng

62.671.157

36.411.701

0166.524.1249

0169.238.5106

32

Ô. Trương Tùng

38.220.229

 

0982.200.635

33

Ô. Nguyễn Kim Hoãn

37.823.884

37.870.989

0913.221.122

34

Ô. Đỗ Quang Hiển

39.423.388

 

0904.188.888

35

Ô. Lê Vĩnh Sơn

 

 

0977.888.666

36

Ô. Tạ Văn Bình

37.326.579

38.622.045

0913.016.744

37

Ô. Nguyễn Vân Đình

 

37.321.744

0913.540.344

38

Ô. Đỗ Quốc Phong

37.956.307

33.517.662

0915.056.060

39

Ô. Trần Đình Huỳnh

33.523.225

33.829.843

0903.458.806

40

Ô. Nguyễn Sỹ Thuý

37.736.053

 

0913.372.557

41

B. Dương Thị Vân

35.379.257

35.380.239

 

0977.207.315

42

Ô. Nguyễn Hồng Sơn

37.674.454

 

0903.403.980

43

Ô. Bùi Danh Liên

38.519.996

 

0903.435.858

44

B. Hà Thị Thu Thanh

37.959.771

 

0913.216.128

45

B. Đào Thanh Hương

38.256.159

38.233.528

 

46

B. Phan Thanh Lệ Hằng

35.123.206

 

0907.910.911

 

II. CÁC VỊ CÁ NHÂN TIÊU BIỂU (21 VỊ)

TT

Họ và tên

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

47

Ô. Nguyễn Khánh Toàn

38.233.139

38.244.173

0912.464.124

48

B. Lê Thuỳ Dung

38.262.837

33.537.109

0947.705.085

49

B. Lê Thị Thu Hà

 

 

0939.723.063

50

B.Nguyễn Thị Mai Hương

 

 

0905.160.679

51

Ô. Tăng Thanh Sơn

 

0422.166.020

0167.722.1966

52

Ô. Trần Quỵ

 

35.187.336

0915.953.895

53

B. Nguyễn Thị Thanh Ngân

37.674.459

 

0909.284.598

54

B. Đinh Thị Phu

 

 

0167.982.5508

55

Ô. Nguyễn Thanh Sơn

 

 

0976.194.445

56

B. Nguyễn Thị Chanh

 

 

0166.631.5987

57

B. Dương Thị Thanh

 

 

0167.681.7115

58

B. Trần Ngân Hoa

 

38.280.861

0918.763.519

59

Ni sư Thích Đàm Lan

(Phan Thị Lan)

 

38.273.529

0942.163.529

60

Thượng tọa Thích Thanh Chính

(Nguyễn Văn Quỳnh)

33.534.551

 

 

61

Thượng tọa Thích Chiếu Tạng

(Đào Thiện Trí)

 

 

0913.284.630

0168.767.6111

62

HT. Thích Thanh Nhã

(Đỗ Văn Mâu)

 

 

0934.560.152

0913.520.152

63

Ni sư Thích Đàm Khoa

( Nguyễn Thị Chắt)

 

 

0913.532711

64

B. Trần Thị Bích

 

62.730.936

0987.529.772

65

Ô. Lê Thành Minh

38.252.022

37.573.689

0989.323.395

66

Ô. Doãn Văn Thành

 

 

0166.326.7366

67

Ô. Phan Văn  Bốn

 

 

0979.833.194

 

 

III. CHUYÊN GIA CÁC LĨNH VỰC LIÊN QUAN (25 VỊ)

TT

Họ và tên

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

68

Ô. Lê Kim Việt

 

 

0912.260.256

69

B. Lê Thiên Hương

38.343.492

 

0983.252.726

70

Ô. Ngô Hữu Thảo

37.912.275

38.362.638

0903.298.947

71

B. Bùi Thị Phương Liên

35.620.305

 

0989.979.076

72

Ô.  Nguyễn Viết Chức

 

38.223.636

0913.238.741

73

Ô. Bạch Quốc Ninh

 

 

0904.119.556

74

Ô. Phạm Chiến Khu

 

38.361.509

0913.239.604

75

Ô. Nguyễn Thế Hùng

 

37.640.393

0913.584.359

76

B. Lương Tú Quyên

 

37.843.163

0912.792.255

77

Ô. Nguyễn Văn Đỉnh

 

 

0904.248.119

78

B. Nguyễn Thanh Huyền

 

 

0988.710.985

79

Ô. Lê Văn Lan

 

38.287.624

0907.409.242

80

Ô. Vũ Đình Thụy

37.719.960

37.951.088

0913.204.447

81

Ô. Nguyễn Bá Sướng

 

 

0913.214.362

82

B. Nguyễn Thị Hoa

 

 

0912.442.740

83

B. Nguyễn Phương Nam

39.332.015

39.139.698

0913.898.208

0903.238.208

84

Ô. Vũ Tất Thắng

 

 

0914.650.263

85

Ô. Đỗ Đức Bình

36.280.280

36.414.321

0912.014.027

86

Ô. Nguyễn Đình Dương

33.547.093

37.264.526

0903.260.472

87

Ô. Phạm Văn Cự

38.581.420

38.531.462

0913.300.970

88

B. Nguyễn Thanh Huyền

62.635.000

 

0902.050.533

89

B. Trần Minh Trang

 

62.811.495

0913.343.664

90

Ô. Trần Thiết Sơn

 

62.221.426

0903.444.214

91

Ô. Lê Gia Ánh

 

38.356.715

0923.566.868

92

Ô. Trần Ngọc Nhẫn

 

38.336.156

0904.937.373

 

 

 

CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

Địa chỉ: Số 51 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 38.254.961

Email: vanphong@congdoanhanoi.org.vn

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Văn Thực

Chủ tịch

38.265.083

0915.551.879

2

Lê Thanh Đà

Phó Chủ tịch

38.254.769

0912.467.337

3

Đặng Minh Thuần

Phó Chủ tịch

39.368.590

0912.034.167

4

Ngô Văn Tuyến

Phó Chủ tịch

38.254.962

0975.634.006

5

Vũ Kim Sơn

Phó Chủ tịch

39.365.281

0928.383.859

6

Đặng Thị Phương Hoa

Phó Chủ tịch

38.254.768

0912.338.885

7

Lê Xuân Trường

Chánh văn phòng

38.240.215

0902.050.566

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

Địa chỉ: Số 6 Tôn thất Thuyết, Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 39.424.304

Email: vanthu_thpnhn@hanoi.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Chủ tịch

39.423.132

0903.224.025

2

Nguyễn Thị Tuyết

Phó Chủ tịch Thường trực

39.427.504

0904.285.559

3

Trần Thị Phương Hoa

Phó Chủ tịch

38.221.081

0912.110.948

4

Lê Thị Thiên Hương

Phó Chủ tịch

39.425.086

0904.276.925

5

Lê Kim Anh

Phó Chủ tịch

39.412.625

0904.180.827

6

Nguyễn Thị Kim Thanh

Chánh văn phòng

38.222.352

0912.766.546

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ

Địa chỉ: Số 35 đường Hồ Mễ Trì, P. Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 62.653.809

Email:

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Minh Cược

Chủ tịch

62653812

0986111177

2

Nguyễn Huy Phương

Phó Chủ tịch Thường trực

62653813

0913288992

3

Nguyễn Văn Nghinh

Phó Chủ tịch

62653803

0913212351

4

Phạm Quang Tiềm

Phó Chủ tịch

62653811

0914219608

6

Vũ Thanh Thảo

Chánh văn phòng

62653807

0982074153

 

 

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ

Địa chỉ: Số 29 Hoàng Diệu, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: 33.553.139; 38.824.567          Fax: 33.553.140

Email: vanphonghoinongdanhanoi@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trịnh Thế Khiết

Chủ tịch

0433.554.678

0963.126.138

2

Dương Thị Hằng

Phó Chủ tịch Thường trực

0433.119.903

0915.378.212

3

Bùi Thị Bích Hằng

Phó Chủ tịch

0433.520.747

01672.128.899

4

Nguyễn Hồng Hải

Phó Chủ tịch

0433.524.139

0975.935.099

5

Lê Ngọc Thắng

Phó Chủ tịch

0433.520.748

0913.517.266

6

Nguyễn Thị Xuyên

Chánh văn phòng

0433.553.139

0915.002.908

 

 

 

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 14A Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 38.254.630           Fax: 38.243.289

Email: vanphongtdhn12@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị Ngà

Bí thư Thành đoàn

38.254.181

0904.157.644

2

Nguyễn Văn Thắng

Phó Bí thư Thường trực

39.361.292

0913.373.083

3

Trần Anh Tuấn

Phó Bí thư

38.251.589

0979.278.888

4

Nguyễn Khánh Bình

Phó Bí thư

39.369.306

0907.286.886

5

Lê Thị Kim Huệ

Chánh Văn phòng

38.245.179

0966.223.388

 

 

 LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ

Địa chỉ: 14B Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 39.361.555

Email: vanthu_lhctchn@hanoi.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Ông Đào Văn Bình

Chủ tịch

39.345.881

0913556708

2

Bà Vũ Thị Hải

Phó Chủ tịch Thường trực

39.361.555

 

0904733368

3

Bà Đỗ Thị Toàn

Phó Chủ tịch

0983320658

4

Bà Đào Thanh Hương

Phó Chủ tịch

0983535115

5

Ông Nguyễn Viết Thảo

Phó Chủ tịch

0913043785

6

Ông Nguyễn Thanh Hải

Phó Chủ tịch

0948181777

7

Trần Thị Phương

Chánh văn phòng

0906181076

ỦY BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 9 Vọng Đức, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 38.252.022

Email: ubdkcgtphn@yahoo.com

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

LM. Dương Phú Oanh

Chủ tịch

38.252.022

 

01696061296

0936491583

2

Phạm Huy Thông

Phó Chủ tịch

0915033359

3

Nguyễn Văn Kết

Phó Chủ tịch

01644501846

4

Đỗ Thị Thái

Phó Chủ tịch

0912802926

5

Lê Thành Minh

Văn phòng

0989323395

6

Trần Thị Loan

Văn phòng

01255632676

7

Nguyễn Duy Hiếu

Văn phòng

0973176610

 

 BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO HÀ NỘI

Địa chỉ: Chùa Bà Đá Số 3, Phố Nhà thờ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 38.254.203

Email:

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

HT. Thích Bảo Nghiêm

Trưởng ban

38.254.203

0913.226.743

2

TT. Thích Thanh Chính

Phó Trưởng ban Thường trực

 

0913.569.688

3

ĐĐ Thích Tiến Đạt

Phó Trưởng ban kiêm chánh Thư ký

38.254.203

0912.706.981

4

ĐĐ Thích Minh Trí

Văn phòng

 

0913.218.329

 


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 338
Hôm qua: 39,051
Tất cả: 26,845,126