Đông Anh hỗ trợ bò giống và các loại xe cho các đối tượng cận nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện năm 2020

16/05/2020 - 06:38 PM
Nhằm thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với phòng Lao động thương binh xã hội huyện rà soát các đối tượng hộ cận nghèo, khó khăn có nhu cầu hỗ trợ giảm nghèo năm 2020. Qua rà soát và khảo sát thực tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã quyết định trích gần 1,5 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” huyện đễ hỗ trợ mua 28 bò giống, 73 xe đạp, 55 xe đạp điện, 42 xe máy cho 198 cá nhân là đối tượng cận nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện năm 2020.
 
Đ/c Nguyễn Văn Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (đứng giữa) và đại diện lãnh đạo xã Hải Bối trao tặng 12 xe máy cho các đối tượng cận nghèo, khó khăn
Trong thời gian qua công tác chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện luôn được huyện Đông Anh coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, đến nay huyện Đông Anh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 2.504 hộ với 7.559 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 2,24%./.
  Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019