Đông Anh tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua khối xã, thị trấn và triển khai nhiệm vụ trước trong và sau tết nguyên đánTân Sửu 2021

03/02/2021 - 04:29 PM
Sáng 02/02/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua khối xã, thị trấn và triển khai nhiệm vụ trước trong và sau tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc Bích - Ủy viên Ban TVHU - Chủ tịch Ủy ban  MTTQ Việt Nam Huyện cùng các đồng chí chủ tịch MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.
Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các xã, thị trấn
 
Năm 2021, MTTQ Huyện phát động thi đua tập trung vào 7 nội dung: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn Huyện. Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Nắm chắc tình hình tôn giáo trên địa bàn. Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng phương thức hoạt động của tổ chức. Đẩy mạnh phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, thực hiện Luật Thi đua khen thưởng. Kịp thời phát hiện và nhân điển hình tiên tiến đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng nhằm nhân rộng các phong trào thi đua.
Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn ký giao ước thi đua năm 2021 và triển khai quán triệt một số nội dung liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện.
  UB MTTQ VN huyện Đông Anh
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019