Đông Anh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020.

05/02/2020 - 04:40 AM
Chiều 5/2/2020, Ủy ban nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Ngọc Bích - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Hoàng Kế Khiêm – UVTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động huyện; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
Đ/c Đỗ Ngọc Bích – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị
Tại hội nghị các đại biểu đã được triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 bàn về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Theo đó, hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 được tiến hành từ thôn, làng, tổ dân phố tới xã, thị trấn với chủ đề bàn nâng cao chất lượng cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Huyện ủy, chương trình phối hợp giữa UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về thực hiện xóa nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Chủ đề bàn các giải pháp bảo vệ môi trường, tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử nơi công cộng, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nâng cao chất lượng  thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với bàn thảo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng huyện Đông Anh thành quận.
Thời gian tổ chức hội nghị bàn về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tại các xã và thị trấn sẽ được tổ chức từ ngày 16/3 đến 31/3/2020.  
                                      Lưu Thoa - MTTQ huyện Đông Anh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019