Đông Anh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa 3 cơ quan HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam năm 2019

01/02/2019 - 06:06 PM
Chiều này 24/01/2019, tại phòng họp số 1 UBND huyện Đông Anh đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa 3 cơ quan HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh năm 2019.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Trung Kiên - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Đỗ Ngọc Bích – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng các đồng chí thường trực 3 cơ quan HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả chương trình phối hợp công tác giữa thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2018. Theo đó, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bám sát vào những nội dung, kế hoạch đã đề ra, phát huy được sự tích cực, chủ động, trách nhiệm của mỗi cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ, qua đó góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị cử tri.
 
Lãnh đạo 3 cơ quan ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019
Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2019, ba cơ quan đã thống nhất 5 nội dung phối hợp công tác. Trong đó, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Lãnh đạo 3 cơ quan cũng thống nhất tăng cường phối hợp trong tổ chức các kỳ họp HĐND huyện, nâng cao chất lượng việc tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Lưu Thoa - MTTQ huyện Đông Anh
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018