Đông Anh tổ chức trao vật tư nông nghiệp cho hộ nghèo vụ Xuân 2019

10/04/2019 - 06:00 PM
Chiều 8/4/2019, Ban điều hành Qũy "Vì người nghèo" huyện Đông Anh, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp tổ chức trao phân đạm cho hộ nghèo có diện tích đất canh tác vụ Xuân 2019 trên địa bàn huyện.
Trong đợt này, 1.146 hộ nghèo có diện tích đất canh tác vụ chiêm xuân trên địa bàn Huyện được cấp tổng số 17.190 kg phân đạm để sản xuất nông nghiệp. Trong đó, đơn vị làm điểm là xã Tiên Dương có 33 hộ nghèo, mỗi hộ được nhận hỗ trợ 15kg phân đạm.
Lãnh đạo Huyện, xã trao phân đạm tượng trưng cho hộ nghèo
 Đến dự và trực tiếp trao vật tư nông nghiệp cho các hộ nghèo tại xã Tiên Dương, đồng chí Nguyễn Văn Hoa – HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã động viên và mong muốn các hộ nghèo sẽ sử dụng hiệu quả số lượng phân đạm được hỗ trợ để sản xuất vụ xuân năm 2019 đạt năng suất cao, góp phần nâng cao kinh tế gia đình, sớm vươn lên thoát nghèo. Trong thời gian tới, Huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo hơn nữa nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình “Giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau”.
  Lưu Thoa - MTTQ Đông Anh
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019