Đông Anh triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” và kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2020

12/10/2020 - 10:03 AM
Sáng ngày 12/10/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” và kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tám – UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đỗ Ngọc Bích – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội huyện; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 24 xã, thị trấn.
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đỗ Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” và kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2020.
Theo kế hoạch vận động quỹ “Vì người nghèo” năm 2020, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện và xã phấn đấu xây dựng quỹ 2 cấp đạt từ 6 tỷ đồng trở lên nhằm tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).
Đối với kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2020, thời gian tổ chức Ngày hội diễn ra trong 01 ngày, tập trung trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 18/11/2020; chương trình Ngày hội ở khu dân cư cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tùy theo đặc điểm từng nơi để tổ chức cho phù hợp, vừa đảm bảo trang trọng, vui tươi, thiết thực vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nội dung cơ bản gồm 2 phần là phần Lễ và phần Hội.
Sau khi thông qua các kế hoạch và hướng dẫn, hội nghị nhất trí cao và quyết tâm thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra.
Kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Bích - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong việc triển khai kế hoạch vận động quỹ “Vì người nghèo” và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2020. Đặc biệt, năm nay kỷ niệm tròn 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), đồng chí nhấn mạnh việc tổ chức Ngày hội cần phát huy tốt sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương cơ sở, ngoài phần Lễ và phần Hội cố gắng tổ chức bữa cơm đoàn kết nhằm gắn bó tình cảm nhân dân, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.
  Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020