Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy làm việc với lãnh đạo Huyện ủy Mê Linh

04/07/2018 - 11:29 PM
Sáng ngày 20/6/2018, Đoàn công tác của đồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với tập thể Thường trực Huyện ủy Mê Linh và các đơn vị có liên quan về kết quả chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn huyện theo tinh thần nghị quyết 15 – NQ/TU và Chỉ thị 15 – CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Dự Hội nghị, đại biểu huyện Mê Linh có các đồng chí: Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh; Đoàn Văn Trọng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Tân - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện.
 
 
Đ/c Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Trọng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết 15 – NQ/TU và Chỉ thị 15 – CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở đã tập trung triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, với ý thức, trách nhiệm cao. Huyện đã xây dựng, ban hành đầy đủ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; công tác quán triệt, tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết được thực hiện thường xuyên.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 15- NQ/TU, Huyện ủy đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu, sát cơ sở. Tập trung chỉ đạo củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, đặc biệt là ở các địa phương có vấn đề phức tạp, nhạy cảm; xem xét, giải quyết các vụ việc, đơn thư tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân; công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền có chuyển biến tích cực. MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trường hợp đảng viên vi phạm. Qua rà soát, đánh giá kết quả phân loại tổ chức cơ sở năm 2017, không có tổ chức cơ sở đảng nào yếu kém, tuy nhiên Huyện ủy tập trung củng cố 4 tổ chức cơ sở đảng và một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn.

Về các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy (3 nhóm vấn đề) và các vụ việc huyện rà soát theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy đã được huyện tích cực chỉ đạo giải quyết; có một số vụ việc đã giải quyết xong; còn một số vụ việc huyện đang tập trung để giải quyết.
Đối với việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy, Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, không để xảy ra điểm nóng và khiếu kiện đông người, vượt cấp. Lãnh đạo huyện luôn gương mẫu chấp hành đúng quy định về tiếp công dân; tăng cường các buổi làm việc tại các xã, thị trấn; đối thoại trực tiếp với công dân để chỉ đạo giải quyết đơn thư kịp thời. Yêu cầu các phòng, ban thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư; thực hiện nghiêm các Kết luận, Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, báo cáo huyện những nội dung khó để được chỉ đạo. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn huyện đã tiếp 551 lượt công dân, giảm 0,5% so cùng kỳ (cấp huyện tiếp 316 lượt, cấp xã tiếp 235 lượt); đã giải quyết 176/209 đơn thư khiếu nại, tố cáo (đạt 84,2%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện chưa giảm; tình hình an ninh trật tự ở một số địa phương còn tiềm ẩn phức tạp, một số vụ việc tồn đọng còn kéo dài gây bức xúc trong dân; công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa sâu sát, thiếu quyết liệt; công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin tình hình cơ sở còn chậm, chưa kịp thời; việc tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi chưa được chú trọng, hiệu quả chưa cao.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đề ra các giải pháp để huyện khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy; trong đó có việc giải quyết triệt để các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp trên địa bàn trong thời gian tiếp theo.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy ghi nhận nỗ lực cố gắng của huyện trong công tác chỉ đạo, triển khai giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15- CT/TU của Thành ủy trong thời gian qua. Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn tập trung triển khai thực hiện, kết quả đã có chuyển biến tích cực. Trong công tác chỉ đạo đã có nhiều giải pháp để giải quyết nhất là các giải pháp để củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Huyện đã rà soát, có giải pháp cụ thể để giải quyết các vụ việc còn tồn đọng theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TU. Trong quá trình triển khai rà soát, thực hiện huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Tuy nhiên trong việc giải quyết các vụ việc còn tiềm ẩn phức tạp nhất là các nội dung như giải quyết đất dịch vụ, việc triển khai 47 dự án chậm tiến độ, một số vụ việc vi phạm quản lý đất đai, khai thác cát, trật tự xây dựng. Đồng chí Phó Bí Thư Thành ủy đề nghị tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy cần đánh giá toàn diện với các tổ chức cơ sở đảng, trong đó tập trung đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; làm rõ từ khâu yếu, cái đang tồn tại đến công tác cán bộ của từng đơn vị, xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp thực hiện cho sát với từng đơn vị. Tiếp tục tập trung rà soát các vụ việc còn tồn đọng trên địa bàn, cần phân tích sâu từng vụ việc, xem xét rõ nguyên nhân để có giải pháp phù hợp. Đối với vụ việc liên quan đến lợi ích của nhân dân cần quan tâm tối đa đến lợi ích của nhân dân.

Đối với 06 vụ việc phức tạp chia thành 3 nhóm vấn đề như vấn đề đất dịch vụ, Thành phố đang chỉ đạo các sở, ngành tập trung rà soát, đề nghị huyện tiếp tục phối hợp để giải quyết theo đúng quy định. Đối với việc triển khai dự án Công viên tưởng niệm Thiên đường Thanh Tước, về mặt quy hoạch và các thủ tục đã được thực hiện theo quy định, đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đối thoại chặt chẽ để tạo sự đồng thuận của nhân dân. Đối vụ việc công dân tố cáo ông Hồ Xuân Lợi – Nguyên Chủ tịch UBND xã Vạn Yên có sai phạm trong quản lý đất đai, đề nghị huyện thực hiện các nội dung Thành phố đã cho chủ trương và tập trung giải quyết 3 nội dung thuộc thẩm quyền của huyện.

Đối với 07 vụ việc Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát theo Chỉ thị 15-CT/TU đề nghị huyện tập trung giải quyết những nội dung còn chưa xong, tồn tại, tránh bức xúc trong nhân dân; đồng thời rà soát lại toàn bộ địa bàn 18 xã, thị trấn để giải quyết vụ việc dứt điểm ngay từ đầu. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị huyện cần quan tâm công tác quản lý, hướng dẫn công tác tôn giáo; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Trong chỉ đạo giải quyết hết sức coi trọng công tác tuyên truyền, công tác đối thoại; giao đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng giải quyết các nội dung này; huyện cần chủ động phối hợp với các sở, ngành của Thành phố để tháo gỡ ngay từ đầu. Đối với các sở, ngành của Thành phố cần thành lập tổ công tác để tháo gỡ, giải quyết ngay từ cơ sở đối với những vụ việc phức tạp.

Về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là công việc phức tạp, lâu dài đề nghị huyện tiếp tục thực hiện tốt để giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, ý kiến phát biểu của Đoàn công tác để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TU và Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy.
                                                                       Lê Đình Khoát
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”