Gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Điều lệ MTTQ Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sẽ được tổ chức từ ngày 18/9 đến ngày 20/9/2019 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang 100 triệu đồng khắc phục mưa lũ

Với chủ trương “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”, sáng 12-9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương - Trưởng đoàn thay mặt lãnh đạo TP đã đến thăm, động viên, chia sẻ, hỗ trợ 100 triệu đồng cho tỉnh Tuyên Quang khắc phục mưa lũ.

Thị xã Sơn Tây tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động; sự đồng thuận xã hội để Đại hội MTTQ Việt Nam thực sự là Ngày hội biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây hoàn thành đợt 1 việc xây, sửa nhà cho hộ nghèo

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây đã ký Chương trình phối hợp với UBND về vận động giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2017 - 2020.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Sơn Tây giám sát công tác phòng cháy chữa cháy tại một số nhà trường, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được xếp hạng di tích trên địa bàn thị xã.

Từ ngày 9/9 – 11/9/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức 02 Đoàn giám sát tiến hành giám sát việc đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Quốc Oai tổ chức mô hình điểm tự quản tại thôn Công giáo Toàn Tòng

Thực hiện Kế hoạch số 18 ngày 14/6/2019 của Ủy ban đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội về việc xây dựng mô hình “Giáo họ tự quản về an ninh trật tự” đối với các thôn Công giáo toàn tòng trên địa bàn, sáng ngày 12/9/2019, tại Họ giáo Trại Vàng thuộc Giáo xứ Trại Vàng xã Đông Yên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai phối hợp tổ chức mô hình điểm tự quản “Họ giáo Xanh-Sạch-Đẹp và tự phòng, tự quản về an ninh trật tự” giai đoạn 2019-2024

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tiến hành giám sát một số dự án xây dựng trên địa bàn quận.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa xác định giám sát và phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đáp ứng hơn nữa yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang 100 triệu đồng khắc phục mưa lũ

Với chủ trương “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”, sáng 12-9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương - Trưởng đoàn thay mặt lãnh đạo TP đã đến thăm, động viên, chia sẻ, hỗ trợ 100 triệu đồng cho tỉnh Tuyên Quang khắc phục mưa lũ.

Thị xã Sơn Tây tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động; sự đồng thuận xã hội để Đại hội MTTQ Việt Nam thực sự là Ngày hội biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây hoàn thành đợt 1 việc xây, sửa nhà cho hộ nghèo

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây đã ký Chương trình phối hợp với UBND về vận động giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2017 - 2020.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Sơn Tây giám sát công tác phòng cháy chữa cháy tại một số nhà trường, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được xếp hạng di tích trên địa bàn thị xã.

Từ ngày 9/9 – 11/9/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức 02 Đoàn giám sát tiến hành giám sát việc đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Quốc Oai tổ chức mô hình điểm tự quản tại thôn Công giáo Toàn Tòng

Thực hiện Kế hoạch số 18 ngày 14/6/2019 của Ủy ban đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội về việc xây dựng mô hình “Giáo họ tự quản về an ninh trật tự” đối với các thôn Công giáo toàn tòng trên địa bàn, sáng ngày 12/9/2019, tại Họ giáo Trại Vàng thuộc Giáo xứ Trại Vàng xã Đông Yên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai phối hợp tổ chức mô hình điểm tự quản “Họ giáo Xanh-Sạch-Đẹp và tự phòng, tự quản về an ninh trật tự” giai đoạn 2019-2024

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tiến hành giám sát một số dự án xây dựng trên địa bàn quận.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa xác định giám sát và phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đáp ứng hơn nữa yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

Huyện Mê Linh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

12/09/2019 - 286 lượt xem
Thực hiện chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh năm 2019, sáng ngày 12/9/2019, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Huyện Quốc Oai tổ chức mô hình điểm tự quản tại thôn Công giáo Toàn Tòng

12/09/2019 - 438 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 18 ngày 14/6/2019 của Ủy ban đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội về việc xây dựng mô hình “Giáo họ tự quản về an ninh trật tự” đối với các thôn Công giáo toàn tòng trên địa bàn, sáng ngày 12/9/2019, tại Họ giáo Trại Vàng thuộc Giáo xứ Trại Vàng xã Đông Yên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai phối hợp tổ chức mô hình điểm tự quản “Họ giáo Xanh-Sạch-Đẹp và tự phòng, tự quản về an ninh trật tự” giai đoạn 2019-2024

Kết quả chuyến công tác tại một số nước châu Mỹ

22/08/2019 - 15.616 lượt xem
Từ ngày 03-15/8/2019, đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Canada, Mỹ và Ác-hen-ti-na nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, ngoại giao Nhân dân giữa thành phố Hà Nội với các thành phố của các nước châu Mỹ này.
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”