Đống Đa tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa lần thứ 12, nhiệm kỳ 2014-2019.

26/12/2018 - 03:22 PM
Chiều ngày 25/12/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa lần thứ 12, nhiệm kỳ 2014-2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - UVTT, Trưởng Ban Tuyên giáo và Đối ngoại Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP; Đặng Việt Quân - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Đinh Thị Lan Hương – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận; Đỗ Trọng Nam - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của quận; Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XV; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 phường.
Đồng chí Đặng Việt Quân – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đồng chí Đào Thị Minh Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; đồng chí Đinh Thị Lan Hương - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận thay mặt Thường trực HĐND quận báo cáo kết quả về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XV đã xây dựng và trình Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024, kết quả 100% Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhất trí biểu quyết thông qua Đề án, đây là cơ sở cho việc Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XV tiến hành hiệp thương nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Việt Quân - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đánh giá cao kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trong năm 2018 và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và phường cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung triển khai chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp theo chủ trương chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, quận; ngay sau khi Đại hội xong cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đến cán bộ Mặt trận cơ sở; tiếp tục phát huy công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác giám sát và phản biện xã hội; Đẩy mạnh thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư theo Nghị quyết liên tịch số 05, quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri các cấp; tiếp tục nâng cao chất lượng hội nghị đại biểu Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo đảm vệ sinh môi trường.
Đồng chí Đặng Việt Quân – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Đỗ Trọng Nam thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Quận ủy và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Đồng chí đề nghị các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận phát huy kết quả đã đạt được, chú trọng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2018 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, thực hiện chủ đề năm 2019 của MTTQ quận là “Nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận các cấp trên địa bàn quận Đống Đa”; tập trung tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; công tác dư luận xã hội; công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác tôn giáo, dân tộc; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.
Minh Hồng

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”