Giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 tại quận Đống Đa

17/12/2019 - 12:24 PM
Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Điều lệ MTTQ Việt Nam; Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 217,218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính - xã hội.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Giáp – Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa phát biểu tại hội nghị
Sáng ngày 17/12/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 tại UBND quận Đống Đa và phường Trung Liệt, quận Đống Đa.
Tham dự Đoàn giám sát có các đồng chí: Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn; Ban chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Tại đây, Đoàn giám sát đã ghi nhận UBND quận Đống Đa và phường Trung Liệt, quận Đống Đa trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, công tác hòa giải ở cơ sở đã được lãnh đạo quận và phường rất quan tâm, ban hành đầy đủ, đúng quy định kịp thời các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các Chỉ thị của thành phố, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương. Công tác tổ chức đối thoại với người đứng đâu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm, việc tiếp nhận thông tin và tuyên truyền kịp thời, nghiêm túc, nhanh chóng. Địa điểm tiếp công dân chu đáo, thuận tiện đúng quy định. Công tác tổ chức tiếp công dân của người đứng đầu là Chủ tịch UBND quận được thực hiện; Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đạt kết quả. Việc thực hiện kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Tuy nhiên, theo Đoàn giám sát những vụ việc phức tạp, kéo dài; việc thực hiện kết luận, thông báo còn chậm do nhiều nguyên nhân. Một số vụ việc trình tự thủ tục giải quyết còn chậm; hồ sơ giải quyết thiếu tài liệu, đơn của công dân gửi đến cần phân loại theo nhóm lĩnh vực để có đánh giá cụ thể.
Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị UBND quận và phường Trung Liệt tiếp tục phát huy những kết quả đã làm được, giải quyết dứt điểm các kết luận, thông báo để tránh các vụ việc bị tồn đọng hoặc kéo dài vượt cấp. Rà soát, phân loại đơn theo nhóm lĩnh vực, có lộ trình và giải pháp cụ thể thực hiện tốt Nghị quyết số 15 NQ/TU ngày 4/7/2017 của Thành ủy Hà Nội về tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp để đảm bảo an ninh chính trị, anh toàn xã hội.
 
Đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng đoàn giám sát kết luận tại buổi giám sát
Thanh Vân


Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018