CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Ba Vì hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa nhà ở năm 2018.
Hà Nội, 09/07/2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì; Quyết định số 152/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 10/5/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam  huyện về việc thành lập Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đối với công tác hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa nhà ở năm 2018; Kế hoạch số 156/KH-ĐGS, ngày 16/3/2018 về việc tổ chức giám sát việc hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa nhà ở năm 2018, từ ngày 4/6 - 22/6, đoàn giám sát đã trực tiếp kiểm tra giám sát và khảo sát thực tế tại 37 hộ gia đình và làm việc với UBND 09 xã: Ba Trại, Vân Hòa, Tiên Phong, Vạn Thắng, Thái Hòa, Minh Quang, Tản Lĩnh, Yên Bài và Minh Châu.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy các xã đã thực hiện việc rà soát, xét duyệt đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, công bằng, dân chủ, công khai và không có đơn thư khiếu nại. Việc tổng hợp, xét duyệt, lập danh sách các hộ đủ điều kiện hỗ trợ xây, sửa nhà ở, báo cáo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND xã và tại các nhà văn hóa thôn, đồng thời thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân được biết. Đối với 9 xã được giám sát có tổng số 385 hộ được hỗ trợ xây, sửa trong đó, xã Ba Trại 62 hộ, xã Vân Hòa 97 hộ, xã Tiên Phong 40 hộ, xã Thái Hòa 13 hộ, xã Yên Bài 45 hộ, Xã Vạn Thắng 36 hộ, xã Minh Quang 25 hộ, xã Tản Lĩnh 49 hộ, xã Minh Châu 18 hộ. Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu xây, sửa nhà ở của hộ nghèo tại địa phương, UBND các xã: Ba Trại, Tiên Phong, Thái Hòa, Vạn Thắng, Minh Quang, Minh Châu, Tản Lĩnh tiếp tục lập hồ sơ đề nghị UBND huyện ra quyết định bổ sung tổng số 30 nhà. Đến thời điểm giám sát đã có 313 hộ đã khởi công: Xã Ba Trại 44 hộ, xã Vân Hòa 92 hộ, xã Tiên Phong 29 hộ, xã Thái Hòa 09 hộ, xã Yên Bài 26 hộ, xã Vạn Thắng 33 hộ, xã Minh Quang 23 hộ, xã Tản Lĩnh 40 hộ, xã Minh Châu 17 hộ. (trong đó có 111 hộ đã hoàn thành: xã Ba Trại 10 hộ, xã Vân Hòa 37 hộ, xã Tiên Phong 16 hộ, xã Thái Hòa 04 hộ, xã Yên Bài 05 hộ, Xã Vạn Thắng 20 hộ, xã Minh Quang 05 hộ, xã Tản Lĩnh 08 hộ, xã Minh Châu 06 hộ), 64 hộ chưa khởi công, gồm 13 hộ xây mới, 51 hộ sửa chữa: xã Ba Trại 17 hộ (6 xây, 11 sửa), xã Vân Hòa 05 hộ (1 xây, 4 sửa), xã Tiên Phong 09 hộ (sửa), xã Thái Hòa 04 hộ (sửa chữa), xã Yên Bài 19 hộ (3 xây, 16 sửa), xã Minh Quang 01 hộ (sửa), xã Tản Lĩnh 09 hộ (3 xây, 6 sửa), 08 hộ xin rút không làm. Qua giám sát phát hiện có 04 hộ sửa chữa chưa đảm bảo yêu cầu, chưa sửa hết các hạng mục như đã cam kết, chưa sử dụng hết số tiền được vay.

Đối với nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội tính đến thời điểm giám sát đã được giải ngân là 239/415 hộ với số tiền 5.975.000.000 đồng, 176 hộ chưa được giải ngân vay vốn vì các lý do như chưa đảm bảo khối lượng công trình, chưa hoàn thiện hồ sơ, chưa khởi công,...9 xã được giám sát, có 04 xã (Vân Hòa, Tiên Phong, Minh Quang, Tản Lĩnh) đã tiến hành giải ngân nguồn hỗ trợ của Thành phố cho tổng số 125 hộ (57 xây mới, 68 sửa chữa), với số tiền là 910.000.000 đồng, đạt 36,4%. 05 xã còn lại (Ba Trại, Thái Hòa, Yên Bài, Vạn Thắng, Minh Châu) chưa tiến hành giải ngân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo còn gặp những khó khăn, tồn tại như: Công tác tuyên truyền của một số cấp ủy, chính quyền còn chưa sâu rộng, do đó dẫn đến một sô hộ dân hiểu chưa đúng hết về chính sách; công tác chỉ đạo và huy động các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho các hộ nghèo còn hạn chế, có nơi chưa thực hiện; kết quả giải ngân một số xã chưa kịp thời; việc huy động nguồn xã hội hóa còn chậm, chưa tích cực trong việc xây dựng chỉ tiêu và tổ chức vận động Quỹ "Vì người nghèo".

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa nhà ở của UBND các xã, thị trấn; phối hợp với UBND huyện trong việc huy động nguồn xã hội hóa của huyện. MTTQ, các đoàn thể các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, động viên, đôn đốc các hộ tiến hành xây, sửa nhà ở đảm bảo tiến độ đề ra; hoàn thiện hồ sơ, giải ngân vốn vay ngân hàng chính sách xã hội và nguồn hỗ trợ của TP đối với các hộ đã khởi công, đảm bảo khối lượng công trình quy định; tích cực vận động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", kịp thời hỗ trợ nguồn xã hội hóa của địa phương cho các hộ nghèo xây, sửa nhà ở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xây, sửa nhà ở của các hộ gia đình, đảm bảo độ bền chắc theo quy định; nguồn vốn vay và kinh phí hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích. Tổ chức nghiệm thu toàn bộ công trình khi các hộ hoàn thành việc xây, sửa đảm bảo quy định, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu  giảm nghèo của TP nói chung và huyện Ba Vì nói riêng./.

                                      Phan Hoa 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 358
Hôm qua: 39,051
Tất cả: 26,824,264