CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức thực hiện đề án 02-212 của Chính phủ năm 2017
Hà Nội, 12/12/2017

 

Thực hiện đề án 02-212 của Chính phủ về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật thông qua việc ký kết với từng hộ gia đình ở địa bàn dân cư, đồng thời, tham gia phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để người dân hiểu và chấp hành.

Năm 2017, toàn huyện có 20 ban điều hành với 185 thành viên và 130 nhóm nòng cốt với 825 thành viên. Các ban điều hành và nhóm nòng cốt đã tổ chức được 389 cuộc tuyên truyền pháp luật đến với hơn 13 nghìn người. Trong đó, thông qua hệ thống đài truyền thanh với 203 cuộc, thông qua ban điều hành và các nhóm nòng cốt trực tiếp tuyên truyền 116 cuộc; thông qua hội nghị 41 cuộc, các hình thức khác 29 cuộc. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các văn bản pháp luật mới được ban hành như: Hiến pháp, Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Luật đất đai (sửa đổi), Luật tiếp công dân, Luật hôn nhân và gia đình…

Kim Liên


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 280
Hôm qua: 38,896
Tất cả: 27,643,066