CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN THỦ ĐÔ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT "NĂM KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH 2017"
Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 4, khóa XII của Đảng và triển khai chương trình giám sát năm 2017
Hà Nội, 15/03/2017

Chiều ngày 13/3/2017 tại hội trường Quận ủy – HĐND – UBND quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai chương trình giám sát năm 2017.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (đồng thời là báo cáo viên của hội nghị); Nguyễn Văn Chức - UVTT, Trưởng Ban Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Nguyễn Anh Cường –UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Phạm Ngọc Tiến -UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phường và Trưởng ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã trao đổi, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ‘’Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Đ/c Nguyễn Anh Cường -UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận triển khai chương trình giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam 2017 

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Anh Cường -UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận triển khai chương trình giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam 2017. Trọng tâm công tác giám sát tập trung vào các nội dung sau: Giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường (4 - 6 phường) và các phòng, ban, đơn vị liên quan; giám sát về nội dung vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận; giám sát công tác bảo vệ môi trường tại UBND các phường (3 - 4 phường); giám sát các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; giám sát cán bộ, công chức, Đảng viên ở Khu dân cư theo Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT/CP-UBTWMTTQVN giữa Chính phủ và Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; giám sát Đảng viên thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Bên cạnh đó, tiếp tục giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Ngoài các nội dung giám sát của MTTQ quận còn có các nội dung phối hợp giám sát với các đơn vị.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cũng yêu cầu các đoàn thể chính trị xã hội quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường căn cứ kế hoạch của MTTQ quận để chủ động xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội phù hợp và hiệu quả./.

Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 121
Hôm qua: 8,216
Tất cả: 18,897,206