Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 20 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ tại Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

27/10/2020 - 08:41 PM
Sáng ngày 27-10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố giám sát tại Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ.  Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Quốc Hà – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố; PGS. TS Bùi Thị An – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố cùng các chuyên gia khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghiệp.
Báo cáo với đoàn giám sát, đồng chí Đoàn Minh Đức – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết: Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội là cơ quan trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố.  Theo quy hoạch được phê duyệt tính đến năm 2030, thành phố Hà Nội có tổng số 31 Khu công nghiệp, hiện có 9 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với diện tích 1.264ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 95%, thu hút 667 dự án đầu tư thứ phát với tổng vốn đăng ký gần 7,0 tỷ USD, giải quyết việc làm cho trên 160 nghìn lao động.
Toàn cảnh hội nghị
Quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ về lĩnh vực Công nghiệp, trong những năm qua, Ban Quản lý đã chủ trì nghiên cứu một số đề tài, đề án, dự án cấp thành phố liên quan đến công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Ngoài ra, Ban Quản lý còn tham gia là thành viên của một số đề tài, dự án, đề án khác do các cơ quan, đơn vị khác chủ trì. Việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ và các đề tài nghiên cứu của Ban Quản lý được áp dụng vào việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghệ cao, giải quyết việc làm, bảo đảm môi trường, an ninh, trật tự, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm…
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, đồng chí đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ; bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và tình hình thực tế của các khu công nghiệp. Tiếp tục tham mưu cơ chế chính sách, thủ tục hành chính… cho Thành phố đẩy nhanh việc phát triển các khu công nghiệp đã được quy hoạch. Cùng với đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tiếp tục triển khai các đề tài, sáng kiến khoa học công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao để làm cầu nối phối hợp đưa khoa học công nghệ vào trong quản lý, sản xuất; đặc biệt cần quan tâm tới việc phát triển các nguồn nhân lực khoa học.
 
                                                                                                     Vũ Hoàn
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019